Content Section

Finnveralån

Finnveralånet är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion.

Finnveralån för investeringar, finansiering av ägararrangemang och behov av driftskapital

Finnveralånet (Investerings- och driftskapitallån) är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion. 

Det lönar sig för företaget att i första hand ta kontakt med den egna banken för planering av den totala finansieringen. Ofta kan finansieringsbehovet också tillgodoses med Finnveras borgensprodukter (begynnelseborgen, SMF-borgen och Finnveraborgen).

Vilken typ av företag är ett Finnveralån lämpligt för

  • Finnveralånet är avsett för små och medelstora företag.
  • Samt på särskilda grunder även för företag som är större än sm-företag.
  • Företaget som söker lån kan vara nytt eller redan existerande.
  • Finnveralånet är i första hand avsett för företag där antalet anställda är mindre än 250 personer och omsättningen är högst 50 miljoner euro eller balansomslutningen är högst 43 miljoner euro.

Dessutom kan företagets ägarbakgrund och ägande i andra företag inverka på om företaget är ett SMF-företag.

Villkor för Finnveralånet

Ansökan om Finnveralån

I första hand ta kontakt med den egna banken för planering av den totala finansieringen.

Det lönar sig för företaget att i första hand ta kontakt med den egna banken för planering av den totala finansieringen. Ofta kan finansieringsbehovet också tillgodoses med Finnveras borgensprodukter (begynnelseborgen, SMF-borgen och Finnveraborgen).

Ansökan om Finnveralån via vår onlinetjänst.

Logga in på onlinetjänsten med personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Observera att den som ansöker om finansiering ska vara företagets ansvarsperson med firmateckningsrätt eller ägare till ett företag som ska grundas. I finansieringsansökan kan man som företagets kontaktperson utöver dessa även registrera en person som företagets ansvarsperson som registrerats i handelsregistret har beviljat ärendefullmakter till i Suomi.fi-fullmaktstjänsten.

Du påskyndar processen med din ansökan genom att skicka in med ansökan:

  • Affärsverksamhetsplan
  • Resultatplan
  • Av ett verksamt företag behöver vi bokslutsuppgifter för de tre föregående räkenskapsperioderna och den senaste tillgängliga informationen för innevarande räkenskapsperiod

Om du så önskar kan du göra en affärsverksamhetsplan och en resultatplan i Mitt FöretagsFinland-tjänsten. Resultat och finansieringsplanformulär finns också tillgängliga vid behov på företagsanalys rf:s websidan (vid behov).

Vi är i kontakt med dig.

Vi kontaktar dig per telefon inom cirka en vecka efter att vi mottagit ansökan.

Innan finansieringsbeslutet fattas utför Finnvera en företagsanalys för att utreda företagets ekonomiska situation och förutsättningar att återbetala lånet och förutsättningar för lönsam verksamhet. I analysen bedöms företagets mål, strategi, utvecklingsplaner och marknadsläge.

Finnvera fattar finansieringsbeslutet.

Utöver projektets omfattning kommer behandlingstiden att påverkas av täckningen av de uppgifter som lämnas in genom ansökan och eventuell ytterligare nödvändig information om det projekt som ska finansieras.

Läs mer om att söka finansiering.

Dela sidan: