Lån för grön övergång och digitalisering

Världen runt omkring oss förändras. Det är viktigt att hänga med i utvecklingen. Med hjälp av våra nya lån skyndar du på ditt företags investeringar mot en grönare och mer digital framtid.

Finansiering påskyndar företagens klimatlösningar, innovationer och digitalisering

Den nya tillväxten och exportpotentialen anknyter allt mer till energiomställningen och den gröna övergången. Digitalisering är nyckeln till utveckling och förnyelse av affärsverksamheterna. Vi uppmuntrar företag att greppa tag i nya, växande affärsmöjligheter.

Bekanta dig med våra nya låneprodukter utan säkerhet som har genomförts i samarbete med Europeiska investeringsfonden med stöd från InvestEU-garantiprogrammet. Den gröna övergången och hållbar utveckling beaktas vid beviljandet av lån genom granskning av miljöförvaltning, företagsansvar och god förvaltningssed, dvs. ESG-kriterierna.

Med produkten strävar Finnvera inte i första hand efter rollen som huvudfinansiär.

Klimat- och miljölån

Klimat- och miljölånet är avsett för finländska företags investeringar i en grön och hållbar övergång. Det passar företag som till exempel främjar användning av förnybara energikällor, energieffektivitet, användning av miljömässigt hållbara material, övergång till cirkulär ekonomi eller en ekonomi med låga utsläpp.

Digitaliserings- och innovationslån

Digitaliserings- och innovationslånet är avsett för innovations- och digitaliseringsdrivna företag för att stödja investeringar och förbättra konkurrenskraften. Det passar för företag som har finansieringsbehov med fokus på till exempel produkt-, process- och serviceutveckling, andra investeringar i immateriella tillgångar, digitalisering av affärsmodeller, digital hantering av leveranskedjan eller utveckling av digital affärsverksamhet.

För vilka projekt kan lån beviljas?

De förmånliga lånevillkoren är möjliga tack vare Europeiska investeringsfondens (EIF) InvestEU-garanti. Under ansökningsprocessen bedöms alla investeringar och förmånstagare och de ska uppfylla Finnveras och EIF:s särskilda kriterier.

För lånet förutsätts särskilda InvestEU-villkor, vars undertecknande är en del av avtalshelheten. Läs mer om InvestEU-villkoren (pdf).

Klimat- och miljölån kan beviljas till exempel för investeringar:

 • Överförings- och distributionslösningar för förnybar energi, lösningar för energilagring, tillverkning av produkter för förnybar energi
 • Gröna och energieffektiva certifierade (kommersiella) byggnader: renovering och byggande av affärsbyggnader
 • Förbättring av industrins energieffektivitet
 • Nollutsläpps- och lågutsläppsmobilitet: infrastruktur
 • Gröna ICT-investeringar och -lösningar för att stävja klimatförändringen och möjliggöra affärsmodeller för cirkulär ekonomi
 • Förebyggande och återvinning av avfall samt minskning, insamling och återvinning av avfall
 • Investeringar som möjliggör resursbesparingar genom återanvändning, reparation, iståndsättning, återtillverkning eller återvinning

Digitaliserings- och innovationslån kan till exempel beviljas:

 • Utveckling av innovativa produkter eller processer
 • Digitala och innovativa affärsmodeller
 • Effektivisering av digitaliseringen i hanteringen av leveranskedjan
 • Utveckling av produkter, processer eller tjänster med digital teknik
 • Digital skötsel av kundrelationer
 • Digital utveckling av affärsverksamheten

Vill du diskutera dina planer innan du ansöker om finansiering?

Om du vill diskutera med oss om vår låneprodukt lämpar sig för att finansiera ditt företags projekt, kontakta vår kundtjänst eller lämna en kontaktbegäran till oss. Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning.

""