Content Section

Brofinansiering

Med brofinansiering avses Finnveras finansiering för att fylla företagets finansieringsbehov under tiden mellan ett positivt understödsbeslut och utbetalningen av understödet.

Brofinansiering för tiden före utbetalningen av stöd

Med brofinansiering avses Finnveras finansiering för att fylla företagets finansieringsbehov under tiden mellan ett positivt understödsbeslut och utbetalningen av understödet.

Företaget kan ansöka om tillfällig finansiering direkt från Finnvera eller den egna banken, varvid Finnvera kan garantera finansiering som beviljats av banken.

Villkor för brofinansiering

En förutsättning för att brofinansiering ska beviljas är ett giltigt positivt understödsbeslut.

De slutliga finansieringsvillkoren fastställs enligt Finnveras finansieringsbeslut. EU:s regler om statligt stöd kan höja priset på brofinansieringen.

Ansökan om brofinansiering.

Fylla ansökan i vår onlinetjänst.

Ansöka om brofinansiering via Finnveras onlinetjänst

Observera att den som ansöker om finansiering ska vara företagets ansvarsperson med firmateckningsrätt eller ägare till ett företag som ska grundas. I finansieringsansökan kan man som företagets kontaktperson utöver dessa även registrera en person som företagets ansvarsperson som registrerats i handelsregistret har beviljat ärendefullmakter till i Suomi.fi-fullmaktstjänsten.

Finnvera fattar finansieringsbeslutet.

En förutsättning för att brofinansiering ska beviljas är ett giltigt positivt understödsbeslut.

De slutliga finansieringsvillkoren bestäms utifrån Finnveras finansieringsbeslut. EU:s bestämmelser om statsstöd kan höja priset på brofinansieringen.

Återbetalning av brofinansiering.

Brofinansieringen ska återbetalas på de betalningsdagar som anges i understödsbeslutet. Brolånets kapital och räntor ska dock betalas senast enligt villkoren i skuldebrevet.

Dela sidan: