Content Section

Brofinansiering

Med brofinansiering avses Finnveras finansiering för att fylla företagets finansieringsbehov under tiden mellan ett positivt understödsbeslut och utbetalningen av understödet.

Brofinansiering för tiden före utbetalningen av stöd

Med brofinansiering avses Finnveras finansiering för att fylla företagets finansieringsbehov under tiden mellan ett positivt understödsbeslut och utbetalningen av understödet.

Det lönar sig för ett företag att i första hand kontakta sin egen bank eftersom det är möjligt för Finnvera att garantera finansiering som banken beviljar. Vid behov kan man också ansöka om tillfällig finansiering direkt från Finnvera.

Villkor för brofinansiering

En förutsättning för att brofinansiering ska beviljas är ett giltigt positivt understödsbeslut.

De slutliga finansieringsvillkoren fastställs enligt Finnveras finansieringsbeslut. EU:s regler om statligt stöd kan höja priset på brofinansieringen.

Ansökan om brofinansiering.

Ta kontakt med den egna banken

Ofta kan det tillfälliga finansieringsbehovet lösas genom att använda Finnveras borgensprodukter.

Fylla ansökan i vår onlinetjänst.

Ansöka om brofinansiering via Finnveras onlinetjänst

Observera att den som ansöker om finansiering ska vara företagets ansvarsperson med firmateckningsrätt eller ägare till ett företag som ska grundas. I finansieringsansökan kan man som företagets kontaktperson utöver dessa även registrera en person som företagets ansvarsperson som registrerats i handelsregistret har beviljat ärendefullmakter till i Suomi.fi-fullmaktstjänsten.

Du påskyndar processen med din ansökan genom att skicka in med ansökan:

  • Affärsverksamhetsplan
  • Resultatplan
  • Av ett verksamt företag behöver vi bokslutsuppgifter för de tre föregående räkenskapsperioderna och den senaste tillgängliga informationen för innevarande räkenskapsperiod
  • Kopia av positivt understödsbeslut

Om du så önskar kan du göra en affärsverksamhetsplan och en resultatplan i Mitt FöretagsFinland-tjänsten. Resultat och finansieringsplanformulär finns också tillgängliga vid behov på företagsanalys rf:s websidan (vid behov).

Vi är i kontakt med dig.

Vi kontaktar dig per telefon inom cirka en vecka efter att vi mottagit ansökan.

Innan finansieringsbeslutet fattas utför Finnvera en företagsanalys för att utreda företagets ekonomiska situation och förutsättningar att återbetala lånet och förutsättningar för lönsam verksamhet. I analysen bedöms företagets mål, strategi, utvecklingsplaner och marknadsläge.

De slutliga finansieringsvillkoren bestäms utifrån Finnveras finansieringsbeslut. EU:s bestämmelser om statsstöd kan höja priset på brofinansieringen.

Finnvera fattar finansieringsbeslutet.

Utöver projektets omfattning kommer behandlingstiden att påverkas av täckningen av de uppgifter som lämnas in genom ansökan och eventuell ytterligare nödvändig information om det projekt som ska finansieras.

Läs mer om att söka finansiering.

Återbetalning av brofinansiering.

Brofinansieringen ska återbetalas på de betalningsdagar som anges i understödsbeslutet. Brolånets kapital och räntor ska dock betalas senast enligt villkoren i skuldebrevet.

Dela sidan: