Årsöversikter och finansiella rapporter

På denna sida finns Finnveras viktig finansiell information, som årsöversikter, halvårsöversikter och bokslut.  

Årsöversikter och finansiella rapporter

På denna sida finns Finnveras viktig finansiell information, som årsöversikter, halvårsöversikter och bokslut.  

Publiceringstider 2024

Finnvera publicerar kvartalsöversikter på finska och engelska.

  • Ledningens delårsredogörelse  Q1/2024 publiceras 8.5.2024
  • Halvårsrapport H1/2024 publiceras 20.8.2024
  • Ledningens delårsredogörelse  Q3/2024 publiceras 15.11.2024

År 2020

Dela sidan: