Årsöversikter och finansiella rapporter

Innehållsförteckning

Årsöversikter och finansiella rapporter

På denna sida finns Finnveras viktig finansiell information, som årsöversikter, halvårsöversikter och bokslut.  

Publiceringstider

Bokslut och årsredovisning 2020

Publiceras 23.2.2021

Halvårsrapport 1.1.–30.6.2021

Publiceras 11.8.2021

År 2020

År 2019 

På Finnveras År 2019 -sida hittar du en sammanfattning av Finnverakoncernens viktigaste händelser och nyckeltal för året samt pdf-rapporter.