Årsöversikter och finansiella rapporter

På denna sida finns Finnveras viktig finansiell information, som årsöversikter, halvårsöversikter och bokslut.  

Årsöversikter och finansiella rapporter

På denna sida finns Finnveras viktig finansiell information, som årsöversikter, halvårsöversikter och bokslut.  

Publiceringstider

Finnvera publicerar kvartalsöversikter på finska och engelska.

  • Ledningens delårsredogörelse  Q1/2023 publiceras 5.5.2023
  • Halvårsrapport H1/2023 publiceras 17.8.2023
  • Ledningens delårsredogörelse  Q3/2023 publiceras 9.11.2023

År 2020

Dela sidan: