Årsöversikter och finansiella rapporter

Innehållsförteckning

Årsöversikter och finansiella rapporter

På denna sida finns Finnveras viktig finansiell information, som årsöversikter, halvårsöversikter och bokslut.  

Publiceringstider

Från och med början av 2022 kommer Finnvera att publicera kvartalsöversikter på finska och engelska.

 

Ledningens delårsredogörelse  Q1/2022

Publiceras 12.5.2022

Halvårsrapport H1/2022

Publiceras 18.8.2022

Ledningens delårsredogörelse  Q3/2022

Publiceras10.11.2022

År 2020