Årsöversikter och finansiella rapporter

Content Sections

Årsöversikter och finansiella rapporter

På denna sida finns Finnveras viktig finansiell information, som årsöversikter, halvårsöversikter och bokslut.  

Publiceringstider

Halvårsrapport 1.1.–30.6.2020

Publiceras 21.8.2020

År 2020