Export- och fartygskrediter och ränteutjämning

Exportkrediter bidrar till finländska exportörers konkurrenskraft på den internationella marknaden. Exportkrediter underlättar finansieringsarrangemang för utländska kunder som köper kapitalvaror och relaterade tjänster från Finland.

Till vem?

Exportkredittjänster med offentligt stöd beviljas för finansiering av kapitalvaror samt konsult- och planeringstjänster, när exporthandeln gynnar Finlands nationalekonomi och så kallad finska intresset förverkligas.

Våra lösningar är

  • exportkrediter och fartygskrediter med fast eller rörlig ränta samt deras finansiering
  • ränteutjämning till fasträntelån.

Finlands Exportkredit Ab kan själv ge ut mindre exportkrediter med ett maximalt värde av 20 miljoner euro. Vid finansieringen av större exportkrediter samarbetar Finlands Exportkredit Ab med banker.

Räntealternativ

Finansiering av exportkrediter kan vara antingen fast ränta (CIRR-ränta som anges månadsvis av OECD) eller rörlig ränta. Utöver dessa tillkommer en marginal på priset.

Dela sidan: