Driftskapital för exportvaror

Vi stöder ditt företags exportsatsningar genom att delta i finansieringen av driftskapital med lån och borgen.

Förverkligandet av en exportaffär får inte vara beroende av driftskapital

Brist på driftskapital är ofta ett av de största hindren för exportaffärer. Behovet av driftskapital ökar särskilt i tillväxtföretag till exempel på grund av att kapital binds till produktionen. Vi stöder ditt företags exportsatsningar genom att delta i finansieringen av driftskapital med lån och borgen.

Landklassificering

Med hjälp av kartan kan du leta efter information om Finnveras landklassificering och landpolicy.

Ansökan

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst.

Produkter

Finansieringsgaranti

Finnveras finansieringsgaranti är en säkerhet för den kredit exportören erhållit för finansiering av sin export.

Exportgaranti

Det inhemska garantibehovet inom export täcks med exportgarantier.