Export och internationalisering

Öka exportens konkurrenskraft med hjälp av finansiering och förbered dig på riskerna i exporthandeln. Finnvera garanterar politiska eller kommersiella risker i anslutning till exportfinansiering.

Så här utnyttjar du exportfinansieringen

Att bevilja betalningstid kan underlätta uppkomsten av handel. Det lönar sig för säljaren att förbereda sig på kreditrisker till exempel genom att ansöka om Finnveras exportgaranti för handeln. Finnvera ger dig hjälp, tips och fakta om handelns finansieringsalternativ samt information om målländer och -marknader.

Känn ditt målland – Bekanta dig med Finnveras landriskklassificeringar

Vi följer noga med händelser i världen som kan inverka på ditt företags affärsverksamhet och riskerna i exporthandel. I kartapplikationen kan du söka i Finnveras landsriskklassificering och -politik.

Finansieringsverkstaden ger råd gällande exportfinansiering

Vi ordnar skräddarsydda finansieringsverkstäder om exporthandel för nyckelpersoner i små och medelstora företag. Under verkstäderna går vi igenom verktyg för finansiering av utländska köpare och hantering av köparrisker samt finansiering av driftskapital och leveranssäkerheter för export. Verkstäderna är Finnveras avgiftsfria kundservice.

Utnyttja hela Team Finland-nätverket

Vare sig du är i början av din stig inom exporthandel eller redan längre kommen i erövrandet av nya tillväxtmarknader, erbjuder dig Team Finland-nätverket smidigt hjälp med allt från rådgivning till finansiering. Vi styr finska företag aktivt till lämpliga tjänster i Finland och ute i världen. Ta kontakt och låt oss hjälpa till!

Finnvera tryggar export

Finnvera vill trygga de finländska företagens konkurrenskraft på exportmarknaderna genom att erbjuda exportörer och exportfinansiärer arrangemang för täckning av export- och projektfinansieringsrisker.