Minneslista vid företagsköp

Kom ihåg åtminstone dessa fem saker om du är intresserad av att köpa ett verksamt företag.
""

1. Välj ett företag som är till salu

 • Om du i detta skede söker ett företag som du kunde köpa kan du besöka handelsplatser online (s.k. företagsbörser) där du kan hitta lämpliga företag som är till salu.
 • Om du har planer på att bli företagare ska du bedöma om ditt eget kunnande stöder skötseln av det potentiella företagets affärsverksamhet. Om du redan har ett verksamt företag ska du bedöma om det potentiella företaget stöder din nuvarande affärsverksamhet.
""

2. Gör dig förtrogen med företaget

 • I vilket skick är företaget? Har ekonomin skötts på ett tillförlitligt sätt?
 • Har företagets affärsverksamhet utvecklats systematiskt och fortlöpande under de senaste åren?
 • Har företaget varit konkurrenskraftigt och vilka faktorer skulle kunna hota dess konkurrenskraft i framtiden?
 • Hur kunde företagets lönsamhet och konkurrenskraft förbättras?
 • Har företaget kundavtal eller motsvarande och kan de förnyas?
""

3. Bestäm på vilket sätt affären ska genomföras

 • Företagsaffären kan göras antingen som en affärsverksamhets- eller en aktieaffär.
 • Hur förvärvet genomförs ska alltid övervägas från fall till fall och när ett företagsförvärv planeras är det alltid bra att anlita en expert.
""

4. Anlita utomstående experter

 • Ofta behövs en utomstående experts utredning och bedömning av det potentiella företaget, i synnerhet om det är fråga om ett företag med ett flertal anställda eller verksamhet på flera orter.
 • Du kan också anlita en utomstående expert när du ska välja hur förvärvet genomförs (affärsverksamhetsaffär eller aktieaffär) samt för att bedöma och ordna frågor som gäller beskattning, värdebestämning, ekonomi, avtalsjuridik och finansiering.
""

5. Börja förhandla om finansiering i god tid och planera finansieringen på förhand

 • Kontakta din bank och Finnvera i ett så tidigt skede som möjligt så att köpet inte fördröjs av att du inte har finansiering.
 • Kontrollera att du har tillräcklig självfinansiering.
Dela sidan: