Frontpage

Ska du starta eller växa ditt företag?

När du har en bra idé och vilja har du redan tagit det första steget som företagare. Tillsammans med din bank erbjuder vi finansieringslösningar för den inledande fasen av din företagsverksamhet. Vi är med i olika faser och hjälper ditt företag framåt.

Framåt tillsammans

Finnvera erbjuder finansiering då företagsverksamheten inleds, växer och internationaliseras samt som skydd mot exportrisker. Vi erbjuder mångsidiga, kompletterande lösningar i samarbete med banker, privata finansiärer och nätverket Team Finland.

Ledningens delårsredogörelse för januari-september 2023

Finnverakoncernens Ledningens delårsredogörelse för januari–september 2023 har publicerats 9.11.2023.

Aktuellt