Frontpage

Lån för grön övergång och digitalisering

Världen runt omkring oss förändras. Det är viktigt att hänga med i utvecklingen. Med hjälp av våra nya lån skyndar du på ditt företags investeringar mot en grönare och mer digital framtid. Bekanta dig med våra nya låneprodukter.

Framåt tillsammans

Finnvera erbjuder finansiering då företagsverksamheten inleds, växer och internationaliseras samt som skydd mot exportrisker. Vi erbjuder mångsidiga, kompletterande lösningar i samarbete med banker, privata finansiärer och nätverket Team Finland.

Bekanta dig med Finnveras år 2023

Välkommen till Finnverakoncernens årsrapportsida. På sidan hittar du en sammanfattning av de viktigaste händelserna och nyckeltalen för år 2023 samt rapporter i pdf-format.

Aktuellt