Frontpage

Content Section

SMF-företag

Har du för avsikt att grunda eller köpa ett företag, investera eller satsa utomlands?

Content Section

Storföretag

Allt om exportgarantier och -krediter samt om våra övriga lösningar som främjar internationalisering.

Kolla in våra finansieringsalternativ i den exceptionella situationen

Finnvera förhåller sig flexibelt till behov av finansieringsarrangemang. Vi försäkrar SMF-företags ökade behov av driftskapital i första hand med begynnelseborgen, SMF-borgen och Finnveraborgen. Företaget ska ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet på längre sikt. Läs mer om vår service.

Framåt tillsammans

Vi erbjuder finansiering då företagsverksamheten inleds, växer och internationaliseras samt som skydd mot exportrisker.

Bekanta dig med Finnveras ledningens delårsredogörelse Q1/2022

Finnveras ledningens delårsredogörelse för Q1/2022 har publicerats: Rysslands invasion av Ukraina har betydande inverkan – Koncernens resultat i januari–mars visade en förlust på 58 miljoner euro. Bekanta dig med ledningens delårsredogörelse på engelska eller på finska.

Att ansöka om finansiering för tillväxt

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder.

Nyhetsrum