Frontpage

Content Section

SMF-företag

Har du för avsikt att grunda eller köpa ett företag, investera eller satsa utomlands?

Content Section

Storföretag

Allt om exportgarantier och -krediter samt om våra övriga lösningar som främjar internationalisering.

Vi hjälper företag i det exceptionella läget som coronaviruset orsakat

Finnvera förhåller sig flexibelt till alla behov av finansieringsarrangemang som coronasituationen medfört. Vi har beredskap att öka finansieringen av små och mellanstora företag och att hjälpa företag över krisen. Vi försäkrar SMF-företags ökade behov av driftskapital i första hand med begynnelseborgen, SMF-borgen och Finnveraborgen. Företaget ska ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet på längre sikt. Läs mer om vår service i coronasituationen.

Framåt tillsammans

Vi erbjuder finansiering då företagsverksamheten inleds, växer och internationaliseras samt som skydd mot exportrisker.

Välkommen med.

Begynnelseborgen för nystartade företag

Begynnelseborgen är avsedd för nystartade företag som överensstämmer med EU:s definition av SMF-företag. Banken ansöker för företagets räkning elektroniskt om begynnelseborgen från Finnvera och Finnvera fattar sitt borgensbeslut utgående från denna ansökan.

Att ansöka om finansiering för tillväxt

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder.

Nyhetsrum