Frontpage

Växelfinansiering från Finnvera

Finnvera har lagt till växelfinansiering i sin produktpalett för exportfinansiering. Växelfinansiering lämpar sig särskilt för exportaffärer som gäller kapitalvaror där exportören och köparen avtalar om en lång betalningstid och dokumenterar den med växlar. Finansieringslösningen är särskilt användbar i mindre exportaffärer där finansieringsbehovet för handeln är mindre än två miljoner euro.
 

Framåt tillsammans

Finnvera erbjuder finansiering då företagsverksamheten inleds, växer och internationaliseras samt som skydd mot exportrisker. Vi erbjuder mångsidiga, kompletterande lösningar i samarbete med banker, privata finansiärer och nätverket Team Finland.

Tillväxt genom export och internationalisering

Vi erbjuder lösningar som gör att finländska företag vågar göra affärer. Vi bidrar till att begränsa exportriskerna samt erbjuder rådgivning och finansieringslösningar.

Aktuellt