Frontpage

Content Section

SMF-företag

Har du för avsikt att grunda eller köpa ett företag, investera eller satsa utomlands?

Content Section

Storföretag

Allt om exportgarantier och -krediter samt om våra övriga lösningar som främjar internationalisering.

Vi hjälper företag i det exceptionella läget som coronaviruset orsakat

Finnvera förhåller sig flexibelt till alla behov av finansieringsarrangemang som coronasituationen medfört. Vi har beredskap att öka finansieringen av små och mellanstora företag och att hjälpa företag över krisen. Vi försäkrar SMF-företags ökade behov av driftskapital i första hand med begynnelseborgen, SMF-borgen och Finnveraborgen. Företaget ska ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet på längre sikt. Läs mer om vår service i coronasituationen.

Framåt tillsammans

Vi erbjuder finansiering då företagsverksamheten inleds, växer och internationaliseras samt som skydd mot exportrisker.

Välkommen med.

Finnveras halvårsrapport för 2021

Finnveras inrikes finansiering var i början av 2021 fortfarande större än normalt. Efterfrågan på exportfinansiering minskade. Finnvera koncernens resultat för januari–juni 2021 uppvisade vinst av 65 miljoner euro.

Att ansöka om finansiering för tillväxt

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder.

Nyhetsrum