Branschbegränsningar för Finnveras finansiering

Finnveras finansiering kan beviljas de flesta branscher, men några branscher är undantagna från Finnveras finansiering, antingen i den lagstiftning som styr Finnveras verksamhet eller i bolagets egna riktlinjer.

Branscher som Finnvera inte kan finansiera

Följande branscher omfattas inte av Finnveras finansiella verksamhet i enlighet med den lagstiftning som reglerar Finnveras verksamhet eller bolagets egen policy.

Oavsett bransch är betydande negativa miljömässiga och sociala konsekvenser skäl för kreditavvisning.

Dela sidan: