Fakturering

Elektronisk fakturering påskyndar och optimerar faktureringsprocessen och gynnar därmed alla parter. På den här sidan hittar du instruktioner till fakturering.

Fakturor levererad av Finnvera

Fakturan från Finnvera fås som e-faktura, nätfaktura eller pappersfaktura.

  • E-fakturan kan man beställa via nätbanken och den baseras på kundnummer. Du hittar ditt kundnummer längst upp till höger på fakturan.  Observera att en e-fakturaorder inte kan göras baserat på ett finans- eller beslutsnummer.
  • Nätfakturan får man automatiskt om uppgifter i nätfaktura är aktuella och företag har ett nätfakturaadress med OVT-kod i TIEKE:s (www.verkkolaskuosoite.fi) registret. Om företagets nätfakturaadress är med IBAN- och TE-kod, hemlig, eller företag har flera kodbeteckningar i nätfakturaadress, kan man informera oss om den aktuella adressen via Onlinetjänsten.  
  • Vänligen informera oss aktuella adress för en pappersfaktura via Onlinetjänsten.

Finnveras pappersfakturor distribueras av Posti Oyj och Jakeluyhtiö Suomi Oy

  • Kuvertet som distribueras av Posti Oyj identifieras enligt följande: Postis ID för företagsbrev är Posti Oy och PRIORITY, ECONOMY eller POSTI GREEN + streckkoden som visas i kuvertet
  • Kuvertet som distribueras av Jakeluyhtiö Suomi identifieras enligt följande: I brevet finns QR-kod + den regionala distributionsföretagets kod (3-5 tecken)

Om du har fått ett brev från Finnvera som inte tillhör till dig:

  • Om brevet har distribuerats av Posti, kan man skriva över meddelandet med ”felaktigt distribuerat eller skickat” och returnera det till närmaste Posti-brevlåda.
  • Om brevet har distribuerats av Jakeluyhtiö Suomi (JYS), kontakta JYS kundtjänst för att få ett returkuvert. Med returkuvert kan man skicka tillbaka brevet gratis till JYS. Se instruktionerna för att få ett returkuvert på distributionsföretagets webbplats.

Kolla Vanliga frågor om fakturering och nyheter om ämnet på Finnveras webbsida.

Kontakta oss

Finnveras nätfaktureringsadress

Nätfaktureringsadress/EDI-kod: 003714843324
Operatör: OpusCapita Solutions Oy Service ID E204503
FO-nummer: 1484332-4
ALV-numero (MOMS-nummer) = VAT ID FI14843324

Adress för pappersfakturering

Finnvera Oyj
Ostoreskontra
PL 1127
70111 KUOPIO

Dela sidan: