Säkerheter

Vårt finansieringsbeslut grundar sig på en bedömning av företagets framgångsmöjligheter, men de säkerheter som ges till Finnvera kan också ha betydelse. Behovet av säkerheter bedöms separat för varje projekt.

Begynnelseborgen

Av huvuddelägarna i ett aktiebolag förutsätter vi särborgen i form av proprieborgen, som ska täcka 25 procent av Finnveras begynnelseborgen. Minimibeloppet för proprieborgen är 3 000 euro.

SMF-borgen

SMF-borgen har inga säkerheter.

Övriga finansieringslösningar

När det gäller övriga finansieringslösningar förutsätter vi personborgen av huvuddelägarna i ett aktiebolag. För finansieringen av ett dotterbolag förutsätts borgen från moderbolaget.

Borgensbeloppet är 20 procent av ansvarsbeloppet, dock minst 3 000 och högst 20 000 euro per borgensman. Enskilda näringsidkare, bolagsmännen i ett öppet bolag och de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag ansvarar personligen för företagets alla ansvarsförbindelser, så personborgen krävs inte av dem.

Vid större finansieringsbehov används ofta företagsinteckningar, eller fastighetsinteckningar eller arrenderättsinteckningar i fastigheter som är i företagets användning som säkerhet.

Finnvera godkänner inte en bostad som företagaren stadigvarande använder som säkerhet för finansieringen.

Dela sidan: