Hantering av miljömässiga och sociala risker inom exportfinansieringen

Systemet för hantering av miljömässiga och sociala risker styr handläggningen av exportgarantiansökan och ger information som stöder finansieringsbeslutet hos Finnvera.

Så bedömer vi de miljömässiga och sociala riskerna med exportprojekt

Vi bedömer nivån på de miljömässiga och sociala riskerna i alla exportgarantiansökningar. Riskprövningens omfattning beror på affärens värde, storleken på köparens projekt, projektets risker och finansieringsprodukten. Prövningen gäller i regel hela projektet, även om exportfinansieringen endast skulle beviljas för en del av projektet eller för en enskild utrustningsleverans.

Processens huvudsakliga skeden är:

  • gallring
  • ES-riskklassificering
  • utvärdering
  • finansieringsbeslut och uppföljning.
""

Projekt som publiceras

Finnvera publicerar en rapport om bedömningen av de miljömässiga och sociala konsekvenserna (ESIA) om alla A-projekt minst 30 dagar före Finnveras beslut att delta i projektet. 

I enlighet med OECD-avtalet, publicerar Finnvera minst årligen information om de A- och B-kategoriprojekt som Finnvera har åtagit sig under året. Informationen som ska publiceras för klass A-projekt är densamma som före publicering, kompletterad med mer detaljerad information om exportfinansiering. Förutom projekt som omfattas av OECD: s publiceringskrav strävar Finnvera efter att publicera information om andra projekt, oavsett ES-riskkategorin. De viktigaste miljömässiga och sociala aspekterna av projekten sammanfattas kort. Publikationen omfattar också information om utvärderingens bakgrundsmaterial och de internationella standarder som används, samt namnet på exportkreditbyråns kontaktperson. Publiceringstillstånd begärs från intressenter innan informationen publiceras.

Projekten i kategori A:

Projekt: Projekt Sage
Projektbeskrivning: Tryckpappers fabriks konvertering till produktionsanläggning av kartong och mjukpapper.
Projekts ort och land: Norra Wales, Storbritannien
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 8.5.2023
Källa för miljö- och sociala uppgifter: Environmental Impact Assessment Report och Environmental Impact Assessment (EIA) (PDF)

Projekt: Hekimhan Madencilik Ithalat Ihracat San. ve Tic. A.Ş., Turkiet
Projektbeskrivning: Iron Ore Enrichment Calcination Plant
Projekts ort och land: Hekimhan, Malatya, Turkiet
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 5.4.2023
Källa för miljö- och sociala uppgifter: Environmental Impact Assessment Report (PDF)EIA Report Summary (
på engelska, PDF)

Projekt: Motorkraftverk, Parque Industrial
Projektbeskrivning: 220,6 MW motorkraftverk, innehåller 22 dual-fuel motorer
Projekts ort och land: San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexiko
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 16.1.2023
Källa för miljö- och sociala uppgifter: Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), (Environmental Impact Assessment (EIA) Report), approved 1.3.2022 (PDF)

Projekt: Massafabrik projekt i Paraguay
Projektbeskrivning: Byggande av en eukalyptuscellulosafabrik med produktion på 1,8 miljoner ton cellulosa per år
Projekts ort och land: Concepción, Paraguay
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 2.12.2022
Källa för miljö- och sociala uppgifter: https://paracel.com.py/en/environmental-impact-assessment/

Projekt: Araguaia Nickel Project (Araguaia nickelgruvprojekt)
Projektbeskrivning: Greenfield dagbrottsprojekt för brytning och bearbetning av nickellateritmalm
Projektets ort och land: Ca 40 km nordväst om staden Conceição do Araguaia i Pará delstaten i nordöstra Brasilien samt ca 25 km väst om Araguaia floden
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 3.6.2021
Källa för miljö- och sociala uppgifter: Araguaia Project Environmental and Social Impact Assessments
https://horizonteminerals.com/uk/en/environmental-impact-assessments/
https://horizonteminerals.com/news/2021-05-11_memorandum-pt.pdf (PDF)

Se Finnveras garanterade affärer

De projekt som finansieringsbeslut har fattats om och som har offentliggjorts publiceras på sidan Garanterade affärer.

Dela sidan: