Content Section

Klimat- och miljölån

Med hjälp av klimat- och miljölånet skyndar du på ditt företags investeringar mot en grönare och mer hållbar framtid.

Lån för investeringar i en grön och hållbar övergång

Klimat- och miljölånet passar finländska företag som till exempel främjar användning av förnybara energikällor, energieffektivitet, användning av miljömässigt hållbara material, övergång till cirkulär ekonomi eller en ekonomi med låga utsläpp.

Målet med lånet är att främja en grön och hållbar övergång för finländska företag. Lånet har genomförts i samarbete med Europeiska investeringsfonden med stöd av garantiprogrammet InvestEU.

Med produkten strävar Finnvera inte i första hand efter rollen som huvudfinansiär.

För hurdana projekt lämpar sig klimat- och miljölånet?

Den gröna övergången och hållbar utveckling beaktas vid beviljandet av lån genom granskning av miljöförvaltning, företagsansvar och god förvaltningssed, dvs. ESG-kriterierna. Under ansökningsprocessen bedöms investeringarna och förmånstagarna och de ska uppfylla Finnveras och Europeiska investeringsfondens (EIF) särskilda kriterier.

Villkor för klimat- och miljölån

De förmånliga lånevillkoren är möjliga tack vare Europeiska investeringsfondens (EIF) InvestEU-garanti. Du kan få klimat- och miljölån om ditt projekt uppfyller de särskilda InvestEU-villkoren. Undertecknandet av villkoren är en del av avtalshelheten.

Läs mer om InvestEU-villkoren (pdf)

Så här ansöker du om klimat- och miljölån

Du kan ansöka om klimat- och miljölån i vår onlinetjänst.

Läs mer om InvestEU-villkoren innan du ansöker om finansiering. Undertecknandet av villkoren är en del av avtalshelheten.

InvestEU-villkor (pdf)

Vill du diskutera dina planer innan du ansöker om finansiering? Kontakta vår kundtjänst eller lämna en kontaktbegäran till oss så kontaktar vi dig.

EIF:in ja Euroopan komission logot
Dela sidan: