Content Section

Begynnelseborgen

Överväger du att söka finansiering för investeringar, rörelsekapital eller utveckling av ditt företag, men din säkerhet räcker inte? Finnveras begynnelseborgen kan vara en lösning för att få finansiering.

Begynnelseborgen som säkerhet för företagskrediter

Finnveras begynnelseborgen hjälper nya företag att få finansiering från banken för olika investerings- och driftskapitalbehov.

Din egen bank ansöker om begynnelseborgen från Finnvera istället för dig.

Begynnelseborgen är avsedd för nystartade företag som överensstämmer med EU:s definition av SMF-företag. Företagen ska ha införts i handelsregistret för högst tre år sedan och vara ägda av fysiska personer. Begynnelseborgen kan beviljas för inhemskt företag eller registrerat firmanamn, dock inte till andelslag eller registrerade föreningar. 

Villkor för begynnelseborgen

Ansökan om begynnelseborgen

Ta kontakt med din bank.

Presentera din kreditansökan till banken. Banken bedömer ditt företags verksamhetsförutsättningar och kreditvärdighet innan lånet beviljas.

Din egen bank ansöker om begynnelseborgen från Finnvera istället för dig.

Om företaget bestämmer sig för Finnveras begynnelseborgen, fattar banken kreditbeslutet och ansöker om begynnelseborgen för företagets räkning elektroniskt via Finnveras onlinetjänst. Du eller ditt företag behöver inte direkt kontakta Finnvera.

Finnvera fattar finansieringsbeslutet och din banken kontaktar dig.

Vi behandlar vanligtvis den ansökan om  begynnelseborgen som görs av banken inom tre arbetsdagar.

Finnvera fattar ett oberoende beslut baserat på bankens ansökan och Finnveras egen helhetsbedömning. Din bank kommer att kontakta dig efter att Finnvera fattat finansieringsbeslutet och begära att gäldenären och eventuella borgensmän undertecknar de handlingar som Finnvera skickar. Den av Finnvera garanterade krediten kan lyftas efter att Finnvera separat meddelat banken om ikraftträdande.

Dela sidan: