Content Section

Digitaliserings- och innovationslån

Digitaliserings- och innovationslånet stöder investeringar och förbättring av konkurrenskraften. Produkten möjliggör finländska företags satsningar på digital teknik och innovativa affärsmodeller.

Lån för främjande av digitalisering och innovationer

Digitaliserings- och innovationslån passar för nya och verksamma företag som har finansieringsbehov med fokus på till exempel produkt-, process- och serviceutveckling, andra investeringar i immateriella tillgångar, digitalisering av affärsmodeller, digital hantering av leveranskedjan eller utveckling av digital affärsverksamhet.

Lånet har genomförts i samarbete med Europeiska investeringsfonden med stöd av garantiprogrammet InvestEU.

Med produkten strävar Finnvera inte i första hand efter rollen som huvudfinansiär.

För hurdana projekt lämpar sig digitaliserings- och innovationslån?

Med lånet kan man finansiera finländska företags innovations- och digitaliseringsinvesteringar, såsom:

  • innovativa produkter eller processer
  • digitala och innovativa affärsmodeller 
  • effektivisering av digitaliseringen i hanteringen av leveranskedjan 
  • utveckling av produkter, processer eller tjänster med digital teknik 
  • skötsel av kundrelationer digitalt
  • digital utveckling av affärsverksamheten

Läs mer om begränsade sektorer i InvestEU-villkoren (pdf) och om åtgärder som inte omfattas av tillämpningsområdet. Dessutom har man i Finnveras kreditpolicy uteslutit sektorer som Finnvera inte kan finansiera. Mer information om begränsningarna av Finnveras finansiering

Villkor för digitaliserings- och innovationslån

De förmånliga lånevillkoren är möjliga tack vare Europeiska investeringsfondens (EIF) InvestEU-garanti. Du kan få digitaliserings- och innovationslån om ditt projekt uppfyller de särskilda InvestEU-villkoren. Undertecknandet av villkoren är en del av avtalshelheten.

Läs mer om InvestEU-villkoren (pdf)

Så här ansöker du om digitaliserings- och innovationslån

Du kan ansöka om digitaliserings- och innovationslån i vår onlinetjänst.

Läs mer om InvestEU-villkoren (pdf) innan du ansöker om finansiering. Undertecknandet av villkoren är en del av avtalshelheten.

Vill du diskutera dina planer innan du ansöker om finansiering? Kontakta vår kundtjänst eller lämna en kontaktbegäran till oss så kontaktar vi dig.

EIF:in ja Euroopan komission logot
Dela sidan: