Finansiering för köparen

Hur ett företag klarar sig i ett anbudsförfarande beror på många olika faktorer. När din kund även begär finansiering kan du göra detta till din konkurrensfördel.

Gör finansieringen för din kund till din konkurrensfördel

Hur ett företag klarar sig i ett anbudsförfarande beror på många olika faktorer. När din kund även begär finansiering kan du göra detta till din konkurrensfördel. På Finnvera vill vi vara med och sprida risken genom att bevilja din bank köparkreditgaranti. Detta kan vara den avgörande faktorn.

Landklassificering

Med hjälp av kartan kan du leta efter information om Finnveras landklassificering och landpolicy.

Ansökan

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst.

Lämpliga finansieringslösningar

Köparkreditgaranti

Köparkreditgarantin utgör en säkerhet för kreditgivaren mot kreditrisker föranledda av utländsk köpare, köparens bank eller köparens land.

Växelgaranti

Finnveras växelgaranti skyddar banken mot kreditrisker vid växelfinansiering. Tack vare garantin kan en exportaffär få bankfinansiering då kredithandlingen är en växel.

Exportkredit

Genom att utnyttja en exportkredit kan en finländsk exportör erbjuda en utländsk köpare långfristig finansiering utifrån OECD-villkor.