Content Section

Internationaliseringslån

Internationaliseringslån är avsett för finansiering av finländska SMF-företags affärsverksamhet utomlands.

Lån till finländska företags internationaliseringsprojekt

Föremålet för finansieringen kan vara investeringar, utveckling eller tillväxt i ett finländskt SMF-företags verksamhetsställe utomlands eller ett dotter- eller intresseföretag som grundas eller som är verksamt utomlands. Även förvärv eller ökning av ägarandel eller höjning av aktiekapital i ett utländskt dotter- eller samföretag kan komma på fråga. Finansieringsmottagaren ska efter investeringen inneha minst 1/5 av röstantalet i ett utländskt intresseföretag.

Internationaliseringsprojektet ska märkbart främja företagets verksamhet i Finland. 

Vilken typ av företag är ett internationaliseringslån lämpligt för

  • Små eller medelstora företag som verkar i Finland för projekt som främjar verksamheten. Finansiering lämpar sig med vissa förutsättningar även för större företag än små och medelstora företag.
  • Det utländska dotterbolag eller intresseföretag som är föremål för finansieringen ska i första hand utöva produktions-, monterings-, underhålls- eller serviceverksamhet. Finansieringen kan inte direkt riktas mot exportfinansiering, dvs. användningsändamålet kan inte enbart vara att grunda ett försäljningskontor.
  • Internationaliseringslånet kan ansökas av företag med färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro.

Dessutom kan företagets ägarbakgrund och innehav i andra företag inverka på om det är ett SMF-företag.

Vid fördelningen av finansiella tjänster följer Finnvera branschens restriktioner för statligt stöd i Europeiska unionen.

Villkor för internationaliseringslån

Ansökan om internationaliseringslån

Ansökan om internationaliseringslån via vår onlinetjänst.

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Du kan logga in på onlinetjänsten med personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Observera att den som ansöker om finansiering ska vara företagets ansvarsperson med firmateckningsrätt eller ägare till ett företag som ska grundas. I finansieringsansökan kan man som företagets kontaktperson utöver dessa även registrera en person som företagets ansvarsperson som registrerats i handelsregistret har beviljat ärendefullmakter till i Suomi.fi-fullmaktstjänsten.

Bifoga nödvändiga bilagor enligt din ansökan om finansiering.

Du påskyndar processen med din ansökan genom att skicka in med ansökan:

  • Affärsverksamhetsplan
  • Resultatplan
  • Av ett verksamt företag behöver vi bokslutsuppgifter för de tre föregående räkenskapsperioderna och den senaste tillgängliga informationen för innevarande räkenskapsperiod

Om du så önskar kan du göra en affärsverksamhetsplan och en resultatplan i Mitt FöretagsFinland-tjänsten. Resultat och finansieringsplanformulär finns också tillgängliga vid behov på företagsanalys rf:s websidan (vid behov).

Vi är i kontakt med dig.

Vi kontaktar dig per telefon inom cirka en vecka efter att vi mottagit ansökan.

Innan finansieringsbeslutet fattas utför Finnvera en företagsanalys för att utreda företagets ekonomiska situation och förutsättningar att återbetala lånet och förutsättningar för lönsam verksamhet. I analysen bedöms företagets mål, strategi, utvecklingsplaner och marknadsläge.

Finnvera fattar finansieringsbeslutet.

Utöver projektets omfattning kommer behandlingstiden att påverkas av täckningen av de uppgifter som lämnas in genom ansökan och eventuell ytterligare nödvändig information om det projekt som ska finansieras.

Dela sidan: