Borgen

När ditt företag saknar den säkerhet som finansiären kräver kan Finnveras delgaranti vara lösningen för att finansiera din verksamhet.

Vi garanterar att din affärsverksamhet utvecklas och fortsätter

Borgen som vi beviljat kan ditt företag utnyttja som säkerhet för krediter som företaget fått av banker eller andra finansiärer och för övriga ansvarsförbindelser. Finnvera konkurrerar inte som finansiär med bankerna, utan vår uppgift är att komplettera marknaden för företagsfinansiering. Finska staten svarar för den borgen som Finnvera beviljar.

Bekanta dig med våra borgenprodukter nedan.

 

Begynnelseborgen

 • Finnveras begynnelseborgen hjälper nya företag att få finansiering från banken för olika investerings- och driftskapitalbehov.
 • Din egen bank ansöker om begynnelseborgen från Finnvera istället för dig.

SMF-borgen

 • Finnveras SMF-borgen hjälper SMF-företag som varit verksamma i över tre år att få finansiering från banken för olika investerings-, driftskapital- och produktutvecklingsbehov samt affärsverksamhetsaffärer.
 • Din egen bank ansöker om SMF-borgen istället för dig.

Finnveraborgen

 • Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar eller driftskapital, samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv.
 • Lämpar sig för små och medelstora företag samt på särskilda grunder även för storföretag.

Internationaliseringsborgen

 • Internationaliseringsborgen är avsedd som säkerhet för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet.
 • Internationaliseringsborgen kan vara högst 80 procent av kreditbeloppet eller övrig finansieringsförbindelse.

Exportgaranti

 • Med hjälp av exportgaranti kan exportören få finansiering av driftskapital från banker under tillverkningen eller efter leveransen vid exportaffärer. 
 • Exportgaranti kan även användas som motsäkerhet för en bank som beviljar en bankgaranti enligt leveransavtalet med en utländsk köpare.

Fartygsborgen

 • Fartygsborgen är en säkerhet som ställs för lån till finländska företag som bedriver rederi- eller skeppsbyggnadsverksamhet.

Miljöborgen

 • Miljöborgen kan beviljas som säkerhet för krediter som används för investeringar i miljövård, för projekt i anslutning till förnybar energi eller för projekt som förbättrar energieffektiviteten.

Se även

Vanliga frågor

Vi har samlat ihop svar i samband med ansökan om finansiering, finansiering för olika situationer inom företaget, fakturor och andra ärenden. I avsnittet Vanliga frågor hittar du svar på frågor i olika situationer.

Priset på finansiering

Finnvera tar ut borgensprovision för de borgensförbindelser som Finnvera erbjuder och ränta på lånefinansieringen. På den här sidan hittar du information om priset och prislistan för vår finansiering. I vår serviceprislista ingår de vanligaste kostnader, arvoden och övriga avgifter som debiteras.

Information till den som ansöker om borgen eller lån

När du ansöker om finansiering för ditt företag är det viktigt att komma ihåg vissa grundläggande krav som gäller beviljandet. På den här sidan finns information om hur du ansöker om finansiering och om sådant som det är bra att beakta.