Borgen

När ditt företag saknar den säkerhet som finansiären kräver kan Finnveras delgaranti vara lösningen för att finansiera din verksamhet.

Vi garanterar att din affärsverksamhet utvecklas och fortsätter

Borgen som vi beviljat kan ditt företag utnyttja som säkerhet för krediter som företaget fått av banker eller andra finansiärer och för övriga ansvarsförbindelser. Finska staten svarar för den borgen som Finnvera beviljar. Namnen på våra borgensprodukter talar om för vilket skede av din affärsverksamhet de är avsedda.

Begynnelseborgen

Överväger du att söka finansiering för investeringar, rörelsekapital eller utveckling av ditt företag, men din säkerhet räcker inte? Finnveras begynnelseborgen kan vara en lösning för att få finansiering.

SMF-borgen

Finnveras SMF-borgen hjälper tillväxtorienterade företag som varit verksamma i över tre år att få finansiering från banken för olika investerings-, driftskapital- och produktutvecklingsbehov.

Finnveraborgen

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv.

Internationaliseringsborgen

Internationaliseringsborgen är avsedd som säkerhet för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet.

Fartygsborgen

Fartygsborgen är en säkerhet som ställs för lån till finländska företag som bedriver rederi- eller skeppsbyggnadsverksamhet.

Exportgaranti

Det inhemska garantibehovet inom export täcks med exportgarantier.

Miljöborgen

Miljöborgen kan beviljas som säkerhet för krediter som används för investeringar i miljövård, för projekt i anslutning till förnybar energi eller för projekt som förbättrar energieffektiviteten.