Förhands- och leveransgarantier

En offertbegäran som ditt företag fått eller ett exportavtal som du ingått kräver ofta förhands- eller leveransgaranti.

En liten detalj kan avgöra om ditt företag vinner affären

En offertbegäran som ditt företag fått eller ett exportavtal som du ingått kräver ofta förhands- eller leveransgaranti. Då du har avtalat med oss om exportgaranti kan din bank som är verksam i Finland med mindre risker bevilja din kund förhands- eller leveransgaranti.

Landklassificering

Vi följer världshändelser som kan påverka ditt företag och exportrisker. Med hjälp av kartan kan du leta efter information om Finnveras landklassificering och landpolitik.

Ansökan

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst.

Produkter

Exportgaranti

Det inhemska garantibehovet inom export täcks med exportgarantier.

Motgaranti

Med motgarantin kan exportören försäkra de garantier som ställts till förmån för en utländsk köpare, såsom offert-, förskotts-, leverans- och ansvarstidsgarantier.