För investerare

Innehållsförteckning

För investerare

Finnvera är en statsägd specialfinansiär som erbjuder lån, borgen och kapitalinvesteringar för finländska SME-företag och exportgarantier och finansiering för exportkrediter för finländska exportörer. Finnvera är Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA). Arbets- och näringsministeriet svarar för Finnveras styrning och övervakning.

Finnveras upplåning sker på de internationella kapitalmarknaderna sedan år 2012 genot ett Medium Term Note-program. Finnveras EMTN program är garanterat av staten. Finnvera använder inskaffade medel för finansiering av små och medelstora företag samt export.

Kreditbetyget för Finnveras EMTN-låneprogram motsvarar det betyg som finska statens långfristiga skuld har fått. Moody’s har givit Finnvera kreditbetyget Aa1 och Fitch har givit Finnvera AA+.