Investerare

Finnvera Oyj samlar in resurser, för att finansiera sin utlåningsverksamhet, främst på de internationella kapitalmarknaderna.

För investerare

Finnvera Abp är en statsägd specialfinansiär och den officiella exportkreditbyrå (ECA) i Finland. Finnvera erbjuder lån och borgen till inhemska små- och medelstora företag, samt exportgarantier och exportfinansiering för exportföretag. Finnvera styrs och övervakas av arbets- och näringsministeriet i Finland.

Kapitalanskaffning

Finnvera Oyj samlar in resurser, för att finansiera sin utlåningsverksamhet, främst på de internationella kapitalmarknaderna. Finnvera Oyj strävar till att källor och maturitet är diversifierade i sin kapitalanskaffning. De viktigaste finansieringsvalutorna är EUR och USD.

Majoriteten av långfristiga skuld kommer att ske inom ramen för MTN-programmet som uppgår till 15 miljarder euro. Kortsiktig finansiering kommer att vara inom ramen för ECP-programmet på 3 miljarder euro. Skulder som emitterats inom ramen för båda skuldprogrammen garanterat av den finska staten.

Kreditbetyg

Kreditvärderingsinstitut Långvarig Kortvarig
Fitch AA+ F1+
Moody’s Aa1 P-1

 

Se även

Ansvarstagande i Finnvera

Ansvarstagande och dess delområden miljöansvar, socialt ansvar, goda styrelseformer, ekonomiskt ansvar och riskhantering är grunden för strategin.

Finansiella information

Bekanta dig med Finnveras viktig finansiell information, som årsöversikter, halvårsöversikter och bokslut.  

Dela sidan: