För investerare

Innehållsförteckning

Finnvera Oyj är en statsägd specialfinansiär. Finnvera Oyj erbjuder lån, borgen och kapitalinvesteringar till inhemska små- och medelstora företag, samt exportgarantier och exportfinansiering för exportföretag. 

Finnvera Oyj är den officiella exportkreditbyrå (ECA) i Finland. Den styrs och övervakas av arbets- och näringsministeriet.

Kapitalanskaffning

Finnvera Oyj samlar in resurser, för att finansiera sin utlåningsverksamhet, främst på de internationella kapitalmarknaderna. Finnvera Oyj strävar till att källor och maturitet är diversifierade i sin kapitalanskaffning. De viktigaste finansieringsvalutorna är EUR och USD. Majoriteten av långfristiga skuld kommer att ske inom ramen för MTN-programmet som uppgår till 15 miljarder euro. Kortsiktig finansiering kommer att vara inom ramen för ECP-programmet på 3 miljarder euro. Skulder som emitterats inom ramen för båda skuldprogrammen garanterat av den finska staten.

Kreditbetyg

Kreditvärderingsinstitut Långvarig Kortvarig
Fitch AA+ F1+
Moody’s Aa1 P-1