Finnveras affärsprinciper

På denna sida hittar du Finnveras Code of Conduct och policy för hantering av miljörisker och sociala risker i finansieringsverksamheten samt antikorruptionspolicy och skatteparadispolicy som PDF dokumenter.

Code of Conduct

Företagsansvaret innebär många saker. Vi får alla via författningar nya normer som ska iakttas. Dels har företagen dragit upp riktlinjer för sina egna principer om ansvarsfullhet antingen genom att precisera lagarnas innehåll eller genom en medveten beredskap att överskrida minimikraven.

Även Finnvera har utarbetat ett antal spelregler som rör företagsansvar och dess delområden (till exempel ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar) samt spelregler som gäller principer för etisk verksamhet.

På denna sida hittar du Finnveras Code of Conduct och policy för hantering av miljörisker och sociala risker i finansieringsverksamheten samt antikorruptionspolicy och skatteparadispolicy som PDF dokumenter. Code of Conduct är en sammanställning över våra viktiga principer och praxis för god verksamhet som vi tillsammans vill följa.

Vårt mål är att betjäna våra kunder och sköta vår viktiga samhälleliga uppgift förutom i fråga om resultatet även på ett korrekt och hållbart sätt.

Pauli Heikkilä
verkställande direktör

 

Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä

Kvalitetssystem

Finnvera handlar i enlighet med de servicesätt som fastställts för kundsegmenten och följer ett verksamhetssystem som är certifierat enligt ISO 9001. Verksamhetssystemet och dess effektivitet bedöms regelbundet både genom interna och externa utvärderingar. Verksamhetssystemet utvecklas kontinuerligt utgående från de observationer som inkommer. Dessutom åtgärdas eventuella avvikelser.

Dela sidan: