Kontanter av exportfordringar

När du försäkrar din exportaffär med en exportkreditgaranti kan du sälja din fordran till finansieringsbolaget och få en del av köpesumman i kontanter.

En vanlig situation: ditt företag vill ha kontanter, din kund vill ha betalningstid

När du försäkrar din exportaffär med en exportkreditgaranti kan du sälja din fordran till finansieringsbolaget och få en del av köpesumman i kontanter. Vår köparkreditgaranti minskar å sin sida risken för din bank. När din kund skickar en godkänd växel kan din bank köpa den och på detta sätt får du kontanter.

Landklassificering

Vi följer världshändelser som kan påverka ditt företag och exportrisker. Med hjälp av kartan kan du leta efter information om Finnveras landklassificering och landpolitik.

Ansökan

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst.

Produkter

Garanti för kundfordringar

Garantin skyddar banken mot kreditrisker när exportören säljer kundfordringar som gäller utlandshandel till banken.

Kreditriskgaranti

Med kreditriskgarantin kan exportören försäkra sin exporthandel mot kreditförluster.