Att inleda företagsverksamhet

En bra affärsidé, företagarfärdigheter och noggrann planering är till hjälp för dig som tänker starta och driva ett företag. Dessa är också till hjälp när man ansöker om finansiering för ett nytt företag.

När du har en bra idé och vilja har du redan tagit det första steget som företagare

Banken är i allmänhet ett naturligt val som primär finansiär för ett nystartat företag, men om företagets säkerheter inte räcker till för bankkrediten kan banken ansöka om vår begynnelseborgen som säkerhet för krediten. Tillsammans med din bank erbjuder vi finansieringslösningar för den inledande fasen av din företagsverksamhet.

Ansökan om finansiering när du grundar ett företag

Det är ofta naturligt för ett nystartat företag att ansöka om finansiering hos sin bank. Om företaget inte har alla de säkerheter som banken kräver kan Finnveras begynnelseborgen vara en lösning för att få bankfinansiering.

Vanliga frågor om finansieringen av företagsverksamhet i den inledande fasen

En grundläggande förutsättning för att du ska kunna inleda företagsverksamhet är att det nya företaget har en fungerande finansiering. Bekanta dig med vanliga frågor om finansiering av nystartade företag.

Bli företagare genom förvärv – Köp av företag eller affärsverksamhet

Ett ägarbyte är ett smart sätt att bli företagare. Genom ett företagsförvärv får du till exempel en färdig kundkrets och ett färdigt kassaflöde.

Lämpliga finansieringslösningar

Begynnelseborgen

Överväger du att söka finansiering för investeringar, rörelsekapital eller utveckling av ditt företag, men din säkerhet räcker inte? Finnveras begynnelseborgen kan vara en lösning för att få finansiering.

Finnveraborgen

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv.

Finnveralån

Finnveralånet är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion.

Företagarlån

Företagarlånet är företagarens personliga lån, som kan användas för köp av aktier i ett aktiebolag eller för placering i aktiebolagets aktiekapital eller i fonden för inbetalt fritt eget kapital.