Information till den som ansöker om borgen eller lån

När du ansöker om finansiering för ditt företag är det viktigt att komma ihåg vissa grundläggande krav som gäller beviljandet. På den här sidan finns information om hur du ansöker om finansiering och om sådant som det är bra att beakta.

Beakta följande innan du ansöker om finansiering

  • Vår primära finansieringsform är borgen, så vänligen kontakta din bank först. Din bank kan ansöka om borgen för din räkning.
  • Vi beviljar lån endast tillsammans med andra finansiärer som en del av den avtalade totalfinansieringen, så förhandla alltid först med din bank om ditt finansieringsprojekt.
  • Du kan kontakta vår kundservice om du vill diskutera lämpliga finansieringsalternativ för ditt företag. Du kan också nå vår kundservice via chatten på vår webbplats vardagar kl. 9–16.

Visste du att din bank kan ansöka om borgen hos Finnvera för din räkning

Om ditt företag inte har alla de säkerheter som banken kräver, kan Finnveras borgen vara en lösning för att ordna finansieringen.

  • Finnveras begynnelseborgen är avsedd för nystartade företag.
  • SMF-borgen är avsedd för tillväxtorienterade företag som verkat i över tre år.
  • Om begynnelseborgen eller SMF-borgen inte lämpar sig för finansiering av ditt företag, kan banken även ansöka om Finnvera-borgen för din räkning.

När banken ansöker om begynnelseborgen eller SMF-borgen behöver du inte kontakta Finnvera. Vi informerar banken om finansieringsbeslutet och banken kontaktar dig.

När banken ansöker om Finnveraborgen för din räkning kontaktar vår expert dig. Du får ett finansieringserbjudande för godkännande via onlinetjänsten eller som krypterad e-post.

Du kan ansöka om annan finansiering från Finnvera eller om ändring av beviljad finansiering i vår onlinetjänst. Vår expert och onlinetjänsten styr dig till att välja en finansieringslösning som passar ditt behov. Vi hjälper dig gärna med att fylla i finansieringsansökan och i alla frågor som gäller företagsfinansiering.

Finansieringslösningar för olika faser i företagsverksamheten

Vi erbjuder finansiering för olika faser i företagsverksamheten, såsom för grundande av företag, tillväxt och investeringar. Vår expert hjälper dig att hitta rätt finansiering.

På vår webbplats hittar du omfattande information om de finansieringsmöjligheter som Finnvera erbjuder. Bekanta dig med våra finansieringsmöjligheter, oavsett om du vill grunda ett nytt företag eller utvidga företagsverksamheten.

Dela sidan: