Finansiering av tillväxt och handel

Behöver ditt företag finansiering för att bedriva handel? Förutsätter köpeavtalet leveransgarantier? När behovet av driftskapital ökar kan Finnvera bidra till en finansieringslösning.

Finansiering av handel i olika situationer

När ditt företag växer och bedriver handel kan det behöva finansiering i många olika situationer. Företaget kan behöva finansiering för tillverkning och leveranser eller till olika skeden av leveransen beroende på köpeavtalets innehåll.

Finansiering för tillverkning och leverans

Du kan behöva driftskapitalfinansiering under leveransens tillverkningstid för att slutföra din produkt eller i väntan på betalning av transaktionen. Finnvera kan finansiera tillverkningen av produkter med hjälp av lån och borgen.

Leveransgarantier

Om ditt företag inte får en förhandsbetalning på 100% kan du behöva leveransgarantier för din transaktion. Finnvera kan dela risken med din bank genom att ställa borgen för leveranser.

Tillväxtens driftskapital

När ditt företag söker tillväxt ökar också behovet av driftskapital. Företaget kan behöva finansiering till exempel på grund av att personalen, produktionsmedlen, marknadsförings- och försäljnings-kostnaderna eller lagret växer. Finnvera kan delta i finansieringen av driftskapital med lån eller borgen. Beroende på finansieringsbeloppet finansierar vi ensamma eller tillsammans med andra finansiärer.

Finansieringsplanering för tillväxtföretag

En bra finansieringsplan är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. För ett växande företag är det också nödvändigt att planera finansieringen för att bedöma riskerna.

Information till den som ansöker om Finnveras finansiering

När du ansöker om finansiering för ditt företag är det viktigt att komma ihåg vissa grundläggande krav som gäller beviljandet. På dessa sidor finns information om hur du ansöker om finansiering och om sådant som det är bra att beakta.

Priset på finansiering

På den här sidan hittar du information om priset och prislistan för vår finansiering. I vår serviceprislista ingår de vanligaste kostnader, arvoden och övriga avgifter som debiteras.

Produkter

Begynnelseborgen

Överväger du att söka finansiering för investeringar, rörelsekapital eller utveckling av ditt företag, men din säkerhet räcker inte? Finnveras begynnelseborgen kan vara en lösning för att få finansiering.

Finnveraborgen

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv.

Finnveralån

Finnveralånet är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion.

SMF-borgen

Strävar ditt företag tillväxt och behöver finansiering för inhemska investeringar, driftskapital eller produktutveckling, men garantier räcker inte till? Finnveras SMF-borgen kan vara lösningen för att få finansiering.