Start och tillväxt

När du har en idé, en genomtänkt plan och vill grunda ett företag. Eller så står ditt företag redan inför ett tillväxtsprång. Vi är med i olika faser och hjälper ditt företag framåt.

Etableringen av ditt företag eller tillväxten får inte hänga på pengar

Tillsammans med vårt samarbetsnätverk erbjuder vi de lösningar som är lämpligast med tanke på ditt företags utvecklingsskede. Vi delar finansieringsrisken med andra finansiärer. För att beviljas vår finansiering krävs lönsam affärsverksamhet.

Vad är aktuellt för ditt företag?

Inleda företagsverksamhet

En bra affärsidé, företagarfärdigheter och noggrann planering är till hjälp för dig som tänker starta och driva ett företag. Dessa är också till hjälp när man ansöker om finansiering för ett nytt företag.

Företagsköp eller generationsväxling

När ett företag övergår från en ägare till en annan vänder både säljaren och köparen ett nytt blad: säljaren ser kontinuiteten hos sin verksamhet och för köparen erbjuder investeringen i framtiden ett livskraftigt tillväxtunderlag.

Finansiering av tillväxt och handel

Behöver ditt företag finansiering för att bedriva handel? Förutsätter köpeavtalet leveransgarantier? När behovet av driftskapital ökar kan Finnvera bidra till en finansieringslösning.

Investeringar

Begränsar otillräckligt kapital företagets tillväxt? Finnvera kompletterar bankens finansiering med lån och borgen som kan användas som säkerhet för det lån som banken beviljar.