Garanterade affärer

Finnveras uppgift är att garantera finländsk export. Bekanta dig med de exportprojekt som vi garanterat och för vilka ett finansieringsbeslut har fattats och offentliggjorts.

Bekanta dig med garanterade affärer

Finnvera garanterar finländska företags exportprojekt runt om i världen. Finnvera har exportgarantiansvar i cirka 90 länder. På den här sidan hittar du garanterade exportprojekt som fått finansieringsbeslut som offentliggjorts.