Garanterade affärer

Finnvera garanterar finsk export över hela världen. Exportgarantiansvar är fördelade på mer än 90 länder.

Garanterade affärer