Affärsverksamhet utomlands

Vi vill vara din partner oberoende av i vilken riktning du vill styra din affärsverksamhet för att göra den internationell. Vi erbjuder finansiering och sakkunskap för företagets olika finansieringsbehov.

Go West - or East…

Internationalisering ger ett bra tillfälle för företaget att växa verksamheten, men det är viktigt att utvidga verksamheten utomlands som planerat och vid behov med expertråd. Finnvera ger dig expertis och finansiella lösningar för internationalisering av näringslivet och de olika stadierna av exporten.

Finansieringsplanering av ett växande företag

För ett tillväxtföretag är förhandsplanering av finansieringen ett riskbedömningsverktyg. När riskerna kan mätas, kan de också hanteras bättre.

Återbetalning av lån

Lånet återbetalas i enlighet med den amorteringsplan som har antecknats i avtalet.

Priset på finansiering

På denna sida hittar du information om priset på vår finansiering och servicepriset. Vårt servicepris inkluderar de vanligaste avgifterna, avgifter och andra avgifter som ska debiteras.

Produkter

Internationaliseringslån

Internationaliseringslån är avsett för finansiering av finländska SMF-företags affärsverksamhet utomlands.

Internationaliseringsborgen

Internationaliseringsborgen är avsedd som säkerhet för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet.