Content Section

SMF-borgen

Strävar ditt företag tillväxt och behöver finansiering för inhemska investeringar, driftskapital eller produktutveckling, men garantier räcker inte till? Finnveras SMF-borgen kan vara lösningen för att få finansiering.

SMF-borgen som säkerhet för lån till tillväxtorienterade företag

Finnveras SMF-borgen hjälper SMF-företag som varit verksamma i över tre år att få finansiering från banken för olika investerings-, driftskapital- och produktutvecklingsbehov samt affärsverksamhetsaffärer.

Din egen bank ansöker om SMF-borgen istället för dig.

SMF-borgen är avsedd för små och medelstora företag som uppfyller EU:s definition av SMF-företag och det har gått mer än tre år från dess första registrering i handelsregistret. Företaget kan vara ett inhemskt företag eller ett registrerat firmanamn, men inte ett andelslag eller en registrerad förening.

Villkor för SMF-borgen

Ansökan om SMF-borgen

Ta kontakt med din bank.

Presentera din kreditansökan till banken. Banken bedömer ditt företags verksamhetsförutsättningar och kreditvärdighet innan lånet beviljas.

Din egen bank ansöker om SMF-borgen istället för dig.

Om företaget bestämmer sig för Finnveras SMF-borgen, fattar banken kreditbeslutet och ansöker om SMF-borgen för företagets räkning elektroniskt via Finnveras onlinetjänst. Du eller ditt företag behöver inte direkt kontakta Finnvera. Du eller ditt företag behöver inte vara i direkt kontakt med Finnvera.

Finnvera fattar finansieringsbeslutet och din banken kontaktar dig.

Finnvera fattar ett oberoende beslut baserat på bankens ansökan och Finnveras egen helhetsbedömning. Din bank kommer att kontakta dig efter att Finnvera fattat finansieringsbeslutet och begära att gäldenären undertecknar de handlingar som Finnvera skickar. Den av Finnvera garanterade krediten kan lyftas efter att Finnvera separat meddelat banken om ikraftträdande.

Dela sidan: