Content Section

SMF-borgen

Finnveras SMF-borgen hjälper tillväxtorienterade företag som varit verksamma i över tre år att få finansiering från banken för olika investerings-, driftskapital- och produktutvecklingsbehov.

SMF-borgen

Finnveras SMF-borgen hjälper tillväxtorienterade företag som varit verksamma i över tre år att få finansiering från banken för olika investerings-, driftskapital- och produktutvecklingsbehov.

Din egen bank ansöker om SMF-borgen istället för dig.

SMF-borgen är avsedd för små och medelstora företag som uppfyller EU:s definition av SMF-företag och det har gått mer än tre år från dess första registrering i handelsregistret. Företaget kan vara ett inhemskt företag eller ett registrerat firmanamn, men inte ett andelslag eller en registrerad förening.

Villkor för SMF-borgen

Ansökan om SMF-borgen

Ta kontakt med din bank.

Presentera din kreditansökan till banken. Banken bedömer ditt företags verksamhetsförutsättningar och kreditvärdighet innan lånet beviljas.

Din egen bank ansöker om SMF-borgen istället för dig.

Du eller ditt företag behöver inte vara i direkt kontakt med Finnvera.

Finnvera fattar finansieringsbeslutet och din banken kontaktar dig.

Finnvera fattar ett oberoende beslut baserat på bankens ansökan och Finnveras egen helhetsbedömning.

Dela sidan: