Content Section

Företagarlån

Företagarlånet är företagarens personliga lån, som kan användas för köp av aktier i ett aktiebolag eller för placering i aktiebolagets aktiekapital eller i fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Företagarlån för ägararrangemang för delägare i företag

Företagarlånet är ett personligt lån till delägare i ett företag eller den som övertar företagets verksamhet. Lånet kan användas för ägarbyten, ägararrangemang eller finansiering av inkluderingen av en ny delägare i aktiebolaget, och kan beviljas till flera delägare i samma företag. Företagarlån lämpar sig inte för finansiering av företagets behov av rörelsekapital eller som företagets enda finansieringsform.

Villkor för företagarlån

Ansökan om företagarlån

Ansökan om företagarlån via vår onlinetjänst.

Du kan lämna in din finansieringsansökan via vår onlinetjänst. Du kan logga in på onlinetjänsten med dina personliga bankkoder eller med mobilcertifikat.

Du påskyndar processen med din ansökan genom att skicka in med ansökan:

  • Affärsverksamhetsplan
  • Resultatplan
  • Av ett verksamt företag behöver vi bokslutsuppgifter för de tre föregående räkenskapsperioderna och den senaste tillgängliga informationen för innevarande räkenskapsperiod
  • Redovisning av sökandens tillgångar, skulder, inkomster och utgifter (pdf). Informationen kan också fyllas i direkt till ansökan i vår onlinetjänst. Obs! Fylla i PDF-formuläret fungerar bäst med Adobe Reader.

Om du så önskar kan du göra en affärsverksamhetsplan och en resultatplan i Mitt FöretagsFinland-tjänsten.

Vi är i kontakt med dig.

Vi kontaktar dig per telefon inom cirka en vecka efter att vi mottagit ansökan.

Innan finansieringsbeslutet fattas utför Finnvera en företagsanalys för att utreda företagets ekonomiska situation och förutsättningar att återbetala lånet och förutsättningar för lönsam verksamhet. I analysen bedöms företagets mål, strategi, utvecklingsplaner och marknadsläge.

Finnvera fattar finansieringsbeslutet.

Utöver projektets omfattning kommer behandlingstiden att påverkas av täckningen av de uppgifter som lämnas in genom ansökan och eventuell ytterligare nödvändig information om det projekt som ska finansieras. 

Läs mer om att söka finansiering.

Dela sidan: