Återbetalning av lån

Lånet återbetalas i enlighet med den amorteringsplan som har antecknats i avtalet.

Återbetalning av lån

Lånet återbetalas i enlighet med den amorteringsplan som har antecknats i avtalet.

Om finansieringen gäller små projekt är lånetiden vanligen 1+4 år: första året betalar du endast räntor och från och med andra året amorteringar.

Detta bör beaktas vid planeringen av betalningsberedskapen, då betalningsposterna stiger efter den första amorteringsfria perioden. Beakta också att amorteringarna betalas med tre månaders mellanrum, inte månatligen.

Om det uppstår problem med amorteringen ska du kontakta Finnvera inom det snaraste.

Dela sidan: