Finansieringslösningar

Vi erbjuder finansiering för inledande, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker.

Finansieringslösningar för olika skeden av affärsverksamheten

Vi erbjuder finansiering i olika skeden av företagsverksamheten, såsom företagsetablering, tillväxt, investeringar, ägararrangemang, export och internationalisering. Våra experter hjälper dig hitta rätt lösning.

Borgen

Finnvera tryggar företagens tillgång till finansiering i första hand genom att garantera lån och borgen som beviljats av andra finansiärer. Borgen som vi beviljat kan ditt företag utnyttja som säkerhet för krediter som företaget fått av banker eller andra finansiärer och för övriga ansvarsförbindelser.

Lån

Finnvera erbjuder olika lån för investeringar, tillväxt, internationalisering och företagsamhet. Vår primära finansieringsform är alltid borgen, och vi beviljar bara lån som en del av den överenskomna totala finansieringen, så förhandla alltid först ditt finansieringsprojekt med din bank.

Exportgarantier

Exportfinansieringen är en central del av exporthandeln och exportens konkurrenskraft. Ditt företag ska ha jämlika möjligheter att konkurrera på den internationella marknaden, så vi erbjuder ditt företag exportgarantier för finansiering av exporten och som säkerhet mot kreditförluster.

Exportkrediter, fartygskrediter och ränteutjämning

Finansieringen av exportkrediter underlättar finansieringsarrangemang för utländska kunder som köper kapitalvaror och tjänster i Finland. Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab erbjuder tillsammans med Finnvera internationellt konkurrenskraftiga exportkredittjänster till exportörer.