Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande för Finnvera.fi och Finnveras onlinetjänst.

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Finnvera.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Finnveras webbplats på adressen www.finnvera.fi och det upprättades 22.9.2020. Webbplatsens tillgänglighet har utvärderats av webbplatsens tekniska leverantör och Finnvera.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen

Webbplatsen Finnvera.fi uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier som på nivå A och AA som krävs i lagen (WCAG-kriterierna 2.1). Webbplatsen har vissa tillgänglighetsbrister, vilka beskrivs närmare nedan. Vi följer upp och utvecklar tillgänglighetsstatusen för webbplatsen kontinuerligt.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga:

- På vissa sidor och i vissa PDF-filer finns grafer i bildform, för vilka ett beskrivande textalternativ inte har specificerats. (WCAG 1.1.1)
- Räknaren för att beräkna företagets värde, kartan för landsklassificering och funktionen Jämförelse av betalningssätt på sidan Betalningssätt inom export har inte förverkligats på ett fullständigt tillgängligt sätt. (1.1.1, 1.3.1)
- På vissa sidor är kontrasten i text ovanpå en bild inte tillräcklig. (1.4.11, 1.4.3)
- På vissa sidor är länktitlarna inte tillräckligt beskrivande. (2.4.4)
- Vi fortsätter att göra PDF-filer som omfattas av lagstiftningen och som publicerats före 23.9.2018 tillgängliga under 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen:

- kontorsprogramfiler (t.ex. .doc, .pdf) som publicerats före 23.9.2018 och som inte behövs för att sköta ärenden.
- video- eller ljudupptagningar som publicerats före 23.9.2020.
- filer som upprättats av utomstående och som Finnvera inte producerat själv.

Ge respons på tillgänglighet

Upptäckte du en brist i tillgängligheten på vår webbplats? Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att avhjälpa bristen. Ge tillgänglighetsrespons via e-post saavutettavuuspalaute(at)finnvera.fi. Vi svarar på din feedback inom 14 dagar.

Tillgänglighetsutlåtande för onlinetjänsten

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Finnveras onlinetjänst på adressen https://online.finnvera.fi och det upprättades 22.9.2020. Tillgängligheten i denna digitala tjänst har utvärderats av tjänstens tekniska leverantör.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Onlinetjänsten uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven. Enligt en utvärdering av onlinetjänsten skulle en det utgöra en oskälig belastning att avhjälpa följande kritiska brister i den nuvarande tjänsten med tanke på tjänstens återstående livslängd.

Tillgänglighetskraven kommer att beaktas vid anskaffningen av en ny digital plattform som uppskattningsvis kommer att införas i slutet av år 2021.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enlig WCAG-kriterierna)

Följande innehåll eller funktioner stämmer ännu inte överens med kraven:

- De bilder som används i tjänsten har inga lämpliga textalternativ. (WCAG 1.1.1)
- Information, struktur, och relationer som förmedlas genom presentation av tjänsten är inte tillgänglig som text eller med hjälp av hjälpmedel. (1.3.1)
- Alla dokument som öppnas via tjänsten är inte tillgängliga. Arbetet med att göra dessa tillgängliga fortsätter under 2020. (1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.4.2 3.1.1)
- Alla inmatningsfält och kontroller har inte en ledtext/etikett eller ett namn som beskriver syftet. (1.1.1, 2.4.6, 2.5.3, 3.2.4, 3.3.2)
- En logisk läsordning är inte tillgänglig för hjälpmedel. (1.3.2)
- Syftet med inmatningsfälten är inte specificerat. (1.3.5)
- Kontrastvärdet mellan text och bilder av text är inte tillräcklig. Bildernas mörkkontrastvärde till intilliggande färger är inte tillräcklig. (1.4.3, 1.4.11)
- Text i form av bilder. (1.4.5)
- Tjänsten anpassas inte efter olika terminaler. (1.4.10)
- Alla funktioner är inte tillgängliga via enbart tangentbord och fokus förflyttas inte på ett tillgängligt sätt. (1.4.13, 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 2.4.7, 3.2.1)
- Tjänsten erbjuder inte på alla sidor en mekanism för att hoppa över upprepat grupperat innehåll. (2.4.1)
- Sidornas titlar är bristfälliga. (2.4.2)
- Syftet med länkarna framgår inte av länktexten i sig själv eller av länktexten tillsammans med sitt automatiskt tydliggjorda länksammanhang. (2.4.4)
- Varje sida kan inte hittas på minst två olika sätt. (2.4.5)
- Språket för varje sida eller del av sida har inte specificerats. (3.1.1, 3.1.2)
- Systemet indikerar inte inmatningsfel för användaren, och meddelanden om funktionernas status kan inte höras med hjälp av en skärmläsare. (3.3.1, 3.3.3, 4.1.3)
- Systemet skyddar inte mot fel som gäller redigering och radering av data. (3.3.4)
- Att ändra inställningarna för en komponent i ett användargränssnitt orsakar en överraskande förändring av sammanhanget. (3.2.2)
- De använda komponenterna har inte skapats på ett tillgängligt sätt. (4.1.2)

Alternativa kontaktsätt

Om du inte kan sköta ditt ärende på nätet kan du kontakta oss på andra sätt. Vänligen kontakta oss per telefon på 029 460 2580 (vardagar kl. 9.00–16.15), genom att sända ett meddelande per e-post till asiakaspalvelu(at)finnvera.fi eller via Skicka ett meddelande sidan.

Kontaktuppgifter, respons och tillsynsmyndighet

Alternativa kontaktsätt

Om du inte kan sköta ditt ärende på nätet kan du kontakta oss på andra sätt. Vänligen kontakta oss per telefon på 029 460 2580 (vardagar kl. 9.00–16.15), genom att sända ett meddelande per e-post till asiakaspalvelu(at)finnvera.fi eller via sidan Skicka ett meddelande.

Ge respons på tillgänglighet

Om du vill ge respons på tillgängligheten, kan du skicka oss ett meddelande per e-post till adressen saavutettavuuspalaute(at)finnvera.fi. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillgänglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000