Finansiering av exporthandel för SMF-företag

Betalningssätt, skydd mot risker och finansieringsbehov sammanflätas till en helhet inom exporthandel. Det är klokt att i god tid före offerten görs diskutera detta med både banken och Finnvera.

Gör en konkurrenskraftig offert, men förbered dig också på risker

Betalningssätt, skydd mot risker och finansieringsbehov sammanflätas till en helhet inom exporthandel. Det är klokt att i god tid före offerten görs diskutera detta med både banken och Finnvera.

Betalningssätt inom export

Valet av betalningssätt gäller först och främst riskhantering. Med hjälp av bra planering på förhand kan du avsevärt förbättra din konkurrenskraft inom export och undvika kreditförluster.

Skydd mot risker

En bekräftad remburs är det mest riskfria betalningssättet inom exporthandel. Du får en remburs som täcker köpesumman av din bank genast när du för din egen del uppfyller rembursvillkoren.

Finansiering av betalningstid

Att erbjuda betalningstid kan i affärsförhandlingar vara den avgörande faktorn som till slut tar hem affären. När du använder rätt finansieringslösningar, behöver detta inte heller belasta företagets kassa eller balansräkning.

Landklassificering

Vi följer världshändelser som kan påverka ditt företag och exportrisker. Med hjälp av kartan kan du leta efter information om Finnveras landklassificering och landpolitik.

Workshop om finansiering av exporthandel för nyckelpersoner i SMF-företag

Finnvera arrangerar kostnadsfria workshoppar om finansiering av exporthandel för SMF-företag. Där får företagets nyckelpersoner lära sig mer om finansieringslösningar som används inom exporthandel och metoder för att skydda sig mot risker.