Content Section

Finnveraborgen

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv.

Finnveraborgen som en del av företagets finansiering

Har ditt företag tillräckliga säkerheter när det ansöker om lån hos banken? Finnveraborgen fungerar som delsäkerhet för bankens lån och kan vara en lösning för att ordna finansiering.

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel:

 • produktutveckling
 • marknadsföring
 • investeringar i maskiner, utrustning och produktionslokaler eller kontorslokaler
 • som säkerhet för finansiering av det driftskapital som företagsverksamheten kräver
 • finansiering av projekt under tillverkningstiden 
 • periodisk finansiering 
 • finansiering vid förvärv av affärsverksamhet eller företag
 • säkerheter för inhemska leveransavtal.

Finnveraborgen kan användas som säkerhet för lån eller bankborgen som beviljats av en bank, ett finansieringsbolag eller ett försäkringsbolag till exempel vid följande finansieringsformer:

 • reverskredit
 • konto med kredit
 • kreditlimit
 • bankborgen (leveranssäkerhet, annan ansvarsförbindelse)
 • bankborgenslimit (leveranssäkerhet)
 • factoringfinansiering.

Villkor för Finnveraborgen

Ansökan om Finnveraborgen

Finansieraren kan nu också ansöka om Finnveraborgen för ditt företags räkning direkt från Finnvera. Det är viktigt att komma överens om i de ekonomiska förhandlingarna, vilken part som ska ansöka om borgen.

Du kan också själv ansöka om finansiering för ditt företag själv via vår onlinetjänst tryggt och smidigt. Logga in med dina personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Du kan göra upp en affärsplan till exempel i tjänsten Mitt FöretagsFinland.

T-blanketter på företagsanalys rf:s websidan (vid behov).

Dela sidan: