Finnvera

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Lär mer om Finnveras verksamhet och Finnvera som finansiär.

Bekanta dig med Finnvera

Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen och exportgarantier. Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands exportgarantiinstitut (Export Credit Agency).

Finnvera är en av de kärnaktörerna i Team Finland-nätverket som hjälper finska företag att växa och internationalisera.

Aktuellt

I Finnveras nyhetsrum hittar du kundartiklar, nyheter, pressmeddelanden och garanterade affärer.

Om Finnvera

Finnvera kompletterar finansmarknaden i Finland i samarbete med banker. Bekanta dig med Finnveras strategi, värderingar och verksamhet.

Vår verksamhet är hållbar

Hållbarhet utgör grunden för Finnveras strategi och vårt dagliga arbete. Läs mer on våra affärsprinciper och företagsansvar.

Finansiell information

Bekanta dig med Finnveras finansiella information, såsom årsredovisningar, halvårsrapporter och delårsrapporter.

Finnvera försäkrar exportaffärer

Finnvera vill trygga de finländska företagens konkurrenskraft på exportmarknaderna genom att erbjuda finansiering.

För investerare

Finnvera samlar in resurser, för att finansiera sin utlåningsverksamhet, främst på de internationella kapitalmarknaderna.