Företagsköp eller generationsväxling

När ett företag övergår från en ägare till en annan vänder både säljaren och köparen ett nytt blad: säljaren ser kontinuiteten hos sin verksamhet och för köparen erbjuder investeringen i framtiden ett livskraftigt tillväxtunderlag.

Vänd ett nytt blad – Nya krafter i företaget genom ägarbyte

Funderar du på att sälja ditt företag? Har du planer på att köpa ett företag? Ägarbyten och företagsarrangemang är också en utmärkt tillväxtbana för verksamma företag. På den här sidan får du information om ägarbyten i företag.

Finansiering av ägarbyte

Vid företagsarrangemang behövs finansiering vanligen för att betala köpesumman, för investeringar och för driftskapitalet. Vi erbjuder också finansiering för ägararrangemang i företag, såsom för företagsförvärv och generationsväxling.

Köp av företag eller affärsverksamhet

Företagsförvärvet kan göras antingen som en affärsverksamhetsaffär eller en aktieaffär. Läs mer om att göra företagsförvärvet.

Minneslista vid företagsköp

Se tipsen för att förbereda ett lyckat företagsköp.

Lämpliga finansieringslösningar

Finnveraborgen

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv.

Företagarlån

Företagarlånet är företagarens personliga lån, som kan användas för köp av aktier i ett aktiebolag eller för placering i aktiebolagets aktiekapital eller i fonden för inbetalt fritt eget kapital.

SMF-borgen

Strävar ditt företag tillväxt och behöver finansiering för inhemska investeringar, driftskapital eller produktutveckling, men garantier räcker inte till? Finnveras SMF-borgen kan vara lösningen för att få finansiering.

Tillväxtlån

Finnvera kan bevilja tillväxtlån för finansiering av SMF- och midcap-företags betydande tillväxt- eller internationaliseringsprojekt och företagsarrangemang.

Finnveralån

Finnveralånet är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion.