Landklassificering

Med hjälp av kartan kan du leta efter information om Finnveras landklassificering och landpolicy.

Landklassificering och landklassificeringskarta

Med hjälp av kartan kan du leta efter information om Finnveras landklassificering och landpolicy.

Ifall inga specialvillkor nämnts kan Finnvera vid MT/LT-risktagningen överväga företags- eller projektrisktagning. Vid ST-risktagning kan Finnvera överväga beviljandet av garantier för öppen- och växelkredit. Landpolicyn på webbsidan uppdateras regelbundet men är inte bindande för Finnvera då ländernas ekonomiska och politiska förhållanden kan förändras mycket snabbt.

Kredittider

ST (short term)

 • Högst 2 år

MT/LT (medium/long term)

 • Över 2 år

Uppdatering på gång

Landklassificeringskartan håller för närvarande på att uppdateras.

Vänligen kontakta regioncheferna:

Outi Homanen tfn. 029 460 2722

 • Södra Afrika
 • Central- och Västafrika
 • Ryssland, Ukraina, Belarus

Jere Nieminen tfn. 029 460 2936

 • Sydasien (inklusive Indien)
 • Mellanöstern
 • Nordafrika

Mika Relander tfn. 029 460 2725

 • Latinamerika och Karibien
 • Nordamerika
 • Östasien (inklusive Kina)
 • Östafrika (inklusive Kenya och Tanzania)

Liisa Tolvanen tfn. 029 460 2728

 • Europa (inklusive Turkiet)
 • Centralasien (inklusive Kazakstan och Uzbekistan)
 • Kaukasus (inklusive Azerbajdzjan)
 • Sydostasien (inklusive Indonesien)
 • Oceanien (inklusive Australien och Nya Zeeland)