Landklassificering

Vi följer världshändelser som kan påverka ditt företag och exportrisker. Med hjälp av kartan kan du leta efter information om Finnveras landklassificering och landpolitik.

Så här använder du kartan

Du kan hitta information om landklassificering, landpolicy och specifika villkor relaterade till landet genom att klicka på kartan. Information om landet öppnas under kartapplikationen. Kartan kan förstoras eller reduceras. Du kan också söka efter länder med rullgardinsmenyn eller genom att välja ”Show list” för att visa alla länder i listan.

Landpolitik på webbsidan uppdateras regelbundet men är inte bindande för Finnvera då ländernas ekonomiska och politiska förhållanden kan förändras mycket snabbt.

Risktider

  • ST (short term), mindre än 2 år
  • MT/LT (medium/long term), 2 år eller mer

Ifall inga specialvillkor nämnts kan Finnvera vid MT/LT-risktagningen överväga företags- eller projektrisktagning. Vid ST-risktagning kan Finnvera överväga beviljandet av garantier för öppen- och växelkredit.