Whistleblowing

Incitament för grön tillväxt

Med hjälp av vår finansiering påskyndar du företagets investeringar för en grönare och mer digital framtid. Bekanta dig med våra incitament för grön tillväxt.

Gröna incitament för stora och små investeringar

Vi vill att allt fler av de projekt som Finnvera finansierar främjar grön övergång och tillväxt. Incitamenten för grön tillväxt finns för att finländska företag ska kunna vara en del av lösningen på den globala klimatutmaningen.

  • Våra finansieringsvillkor är konkurrenskraftiga både i hemlandet och utomlands.
  • Lån som lämpar sig för investeringar och projekt inom den gröna övergången påskyndar projekten. 
  • Skräddarsydd service och finansieringsarrangemang i potentiella export- och investeringsprojekt för grön tillväxt.

Incitament för investeringar i grön tillväxt

Klimat- och digitala lån för en hållbar övergång

Finnveras klimat- och miljölån samt digitaliserings- och innovationslån hjälper till att genomföra projekt inom den gröna övergången och den teknologiska utvecklingen via digitaliseringen. Maximibeloppet för lån är 2 miljoner euro. Lånet beviljas utan säkerhet.

 

Lån och borgen för investeringar i ett tidigare skede

Den gröna övergången kräver djärva lösningar. Vi identifierar investeringar med hög potential där Finnvera kan delta med inhemska lån eller borgen i ett tidigare skede än normalt och med en andel på upp till 80 procent. 

Exportkredit för klimatpositiva projekt

Vi påskyndar exporten av ny teknik med lägre utsläpp från Finland och möjliggör exportaffärer även för små och medelstora exportörer. Maximibeloppet för Finnveras exportkredit kan vara 40 miljoner euro i ett exportprojekt som uppfyller Finnveras branschspecifika klimatkriterier. Annars är maximibeloppet för den direkta exportkrediten 20 miljoner euro. Vi samarbetar i första hand med bankerna. Vi utreder först om exportkrediten kan beviljas av banken med hjälp av Finnveras exportgarantier.

De lämpligaste finansieringslösningarna för exportprojekt med grön tillväxt

Vi uppmuntrar finländska företag att utveckla tekniska lösningar för att stävja klimatförändringen på global nivå och på marknaderna. Exportgarantiinstituten har i OECD:s exportkreditavtal kommit överens om olika sätt att uppmuntra investeringar och exportprojekt som uppfyller klimatkriterierna med hjälp av exportfinansiering, till exempel genom att möjliggöra en lång återbetalningstid för lån. Vi söker de lämpligaste lösningarna för att genomföra exportprojekt för grön tillväxt från fall till fall.

Skräddarsydd tjänst till ditt förfogande

Vi erbjuder en utsedd expert att sköta kundrelationen med ditt företag. När du är redo att förändra världen med din innovation, kontakta oss. Vi undersöker tillsammans hur våra incitament lämpar sig för att finansiera projektet hos ditt företag.