Dataskydd

En konfidentiell och ändamålsenlig behandling av personuppgifter är viktig för Finnvera.

Dataskydd

Vi behandlar personuppgifter med iakttagande av datasekretesslagstiftningen samt god informationshanterings- och behandlingssed. När det gäller kunduppgifter handlar vi i enlighet med tystnadsplikten i 5 § lagen om statens specialfinansieringsbolag (43/1998). Vår webbplats kan innehålla länkar till andra bolags webbplatser eller tjänster med egna datasekretessrutiner som är separata från Finnvera. I sådana situationer rekommenderar vi att ta del av de aktuella tredje parternas sekretess.

Mer information om datasekretessen kan anges i samband med enskilda tjänster, produkter, webbplatser och applikationer. I dessa fall har den givna tilläggsinformationen företräde framför denna text.

Våra datasekretessrutiner kan ändras när vi utvecklar våra tjänster eller när lagstiftningen ändras. Du hittar aktuell information om våra rutiner på denna webbplats.

Finnvera behandlar personuppgifter av flera olika anledningar. I denna beskrivning hänvisar ”Du” till kunder, potentiella kunder eller andra berörda parter, som verkliga förmånstagare, befullmäktigade företrädare och företagets ansvariga personer.

Denna dataskyddsbeskrivning omfattar följande delområden:

  • Vilka personuppgifter samlar Finnvera in
  • Hur och på vilka rättslig grunder kan Finnvera använda dina personuppgifter
  • Till vem kan Finnvera lämna ut personuppgifter
  • Översändning av uppgifter utanför EU eller EES-området
  • Hur skyddar Finnvera personuppgifter
  • Dina rättigheter gällande integritetsskydd
  • Hur länge förvarar Finnvera dina personuppgifter
  • Kontakt med Finnvera eller tillsynsmyndighet

Hur ändringar görs i denna beskrivning

Vi förbättrar och utvecklar våra tjänster, produkter och webbplatser kontinuerligt, och därför kan ändringar tidvis göras i dataskyddsbeskrivningarna.

Finnvera begränsar inte dina rättigheter som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen eller i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar i de jurisdiktioner där Finnvera är verksamt. Om betydande ändringar görs i dataskyddsbeskrivningen, meddelar vi detta tydligt när den tillämpliga lagen kräver det. Läs dataskyddsbeskrivningen tidvis för att få aktuell information om eventuella ändringar.

Kontakt med Finnvera eller tillsynsmyndighet

Om du har några frågor om dataskyddsbeskrivningen, an du kontakta Finnveras dataskyddsombud per e-post på adressen tietosuojavastaava(at)finnvera.fi.

Alternativt kan du kontakta den nationella tillsynsmyndigheten i dataskyddsärenden. Tillsynsmyndigheten tar även emot käromål gällande dataskydd.

Kontrollbegäran om den registrerades egna uppgifter ska göras via e-tjänstens Meddelanden-funktion med rubriken Övrig (identifiering görs med bank- eller Katso-koder).

Dela sidan: