Investeringar

Ditt företag har en önskan att växa och planer för att förverkliga tillväxten. Finnvera kan kan stödja tillväxten och delta i finansieringen av ditt företag tillsammans med din bank.

Begränsar otillräckligt kapital företagets tillväxt?

Du har kursen klar för dig. Ditt företag växer och du vill förverkliga din övervägda och lönsamma tillväxtplan. Finnvera kan delta i finansieringen av ditt företag tillsammans med din bank. Vi kompletterar bankens finansiering med lån och borgen som kan användas som säkerhet för det lån som banken beviljar.

Finansieringsplanering av ett växande företag

För ett tillväxtföretag är förhandsplanering av finansieringen ett riskbedömningsverktyg. När riskerna kan mätas, kan de också hanteras bättre.

Priset på finansiering

På den här sidan hittar du information om priset och prislistan för vår finansiering. I vår serviceprislista ingår de vanligaste kostnader, arvoden och övriga avgifter som debiteras.

Återbetalning av lån

Lånet återbetalas i enlighet med den amorteringsplan som har antecknats i avtalet.

Produkter

Begynnelseborgen

Överväger du att söka finansiering för investeringar, rörelsekapital eller utveckling av ditt företag, men din säkerhet räcker inte? Finnveras begynnelseborgen kan vara en lösning för att få finansiering.

SMF-borgen

Strävar ditt företag tillväxt och behöver finansiering för inhemska investeringar, driftskapital eller produktutveckling, men garantier räcker inte till? Finnveras SMF-borgen kan vara lösningen för att få finansiering.

Finnveraborgen

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv.

Finnveralån

Finnveralånet är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion.

Tillväxtlån

Finnvera kan bevilja tillväxtlån för finansiering av SMF- och midcap-företags betydande tillväxt- eller internationaliseringsprojekt och företagsarrangemang.