Sök i finnvera.fi

SMF-borgen

Tillbaka

SMF-borgen

Finnveras SMF-borgen hjälper tillväxtföretag att få finansiering från banken för olika investerings-,  driftskapital- och produktutvecklingsbehov.

SMF-borgen är avsedd för tillväxtorienterade företag enligt EU:s SMF-definition, vilka har införts i handelsregistret för över tre år sedan. Det sökande företagets Rating Alfa –klass bör vara minst A (Suomen Asiakastietos Rating Alfa –klassificering) och personägande i företaget bör vara över 50 %. En förutsättning för borgen är att ditt företags och dess ansvariga personers kreditupplysningar är i ordning.

Ansökning

Din egen bank ansöker om SMF-borgen för din räkning. Du eller ditt företag behöver inte vara i direkt kontakt med Finnvera.

Vilkor

Finnveras borgensandel är altid 80 procent. Minimibeloppet för Finnveras SMF-borgen är 10 000 euro och beloppet av SMF-borgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 120 000 euro. Den sökande behöver inte ha någon självfinansiering.

Lån som garanteras

Skuldebrevslån

Säkerhet

SMF-borgen har inga säkerheter.

Begränsningar

Branscher som kan finansieras är andra än egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenad inom byggnadsbranschen. SMF-borgen kan inte användas för att finansiera företagsförvärv, förvärv av egna aktier eller anskaffning av verksamhetslokaler eller bilar. Det kan inte heller användas för exportfinansiering.

Avgifter

Från och med 12.2.2020 bestäms SMF-borgens pris på grund av företagets Rating Alfa -klass (Suomen Asiakastietos klassificering).

  • För företag i klasser AAA eller AA+ är borgensprovisionen 0,95 % p.a. av borgenssaldot som banken uppger. 
  • För företag i klass AA är borgensprovisionen 1,75 % p.a.
  • För företag i klasser A+ och A är borgensprovisionen 3 % p.a.

Borgensprovisionen debiteras var tredje månad. Expeditionsavgiften är 1 procent av borgensbeloppet.

Alternativt kan garantin prissättas av stöd när de minimis-stödet i SMF-garantin inte kumuleras. I detta fall är priset dock alltid minst det priset som står i ovanstående pristabell.

SMF-borgen grundar sig på ett avtal som Finnvera ingått med banker om borgensarrangemang för krediter. Avtalet gör det möjligt att garantera krediter i samarbete med bankerna. Avtalet har ingåtts med Aktia Bank Abp, Danske Bank A/S, Finland filial, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Nordea Bank Abp, Oma Sparbank Abp, OP-gruppen (OP-Tjänster Ab), POP Pankkiliitto osk och Sparbanksförbundet anl. Om den bank som ditt företag anlitar inte ingår i avtalet om SMF-borgen, kan du ansöka om finansiering direkt i vår onlinetjänst för att hitta en alternativ finansieringslösning.

Denna finansiering möjliggörs tack vare en garanti från COSME och Europeiska fonden för strategiska investeringar ("Efsi") som grundats enligt investeringsplanen för Europa. Efsis syfte är att bidra till att stöda finansieringen och genomförandet av produktiva investeringar i Europeiska Unionen och försäkra ökad tillgång till finansiering.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information