Content Section

Exportgaranti

Det inhemska garantibehovet inom export täcks med exportgarantier.

De inhemska behoven av säkerheter för export täcks med exportgarantier

Behöver ditt företag driftskapitalfinansiering för att tillverka exportprodukter eller för finansiering av den betalningstid som beviljats köparen?

Med hjälp av exportgaranti kan exportören få finansiering av driftskapital från banker under 
tillverkningen eller efter leveransen vid exportaffärer. Exportgaranti kan även användas som motsäkerhet för en bank som beviljar en bankgaranti enligt leveransavtalet med en utländsk köpare. 

Villkor för exportgaranti

Finnvera garanterar högst 80 procent av det beviljade lånet eller någon annan finansieringsförbindelse. 

Exportgarantier kan fås för följande ändamål:

  • finansiering av driftskapital under tillverkningstiden för exporten, exempelvis för finansiering av tillverkningskostnader och de råvaruinköp som behövs för exportleveranserna
  • finansiering av driftskapital efter exportleveransen (finansiering av betalningstiden som beviljats till köparen)
  • garantier i anknytning till leveransavtalen (borgen för offerttid, förskottsbetalning och  arbets-, leverans- och garantitid). 

Ansökan om exportgaranti

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder, certifikatkort eller Mobil ID.

Om du så önskar kan du göra en affärsverksamhetsplan och en resultatplan i Mitt FöretagsFinland-tjänsten.

T-blanketter på företagsanalys rf:s websidan (vid behov).

Dela sidan: