Content Section

Miljöborgen

Miljöborgen kan beviljas som säkerhet för krediter som används för investeringar i miljövård, för projekt i anslutning till förnybar energi eller för projekt som förbättrar energieffektiviteten.

Miljöborgen

Borgen lämpar sig bl.a. för investeringar i vattenvård, luftvård och återvinning av avfall samt för projekt i anslutning till förnybar energi, och ställs för företag som behöver finansiering till exempel för investeringar i vindparker, biobränsleanläggningar eller värmekraftverk som utnyttjar skogsenergi.  

Borgen kan även användas för projekt som syftar till att förbättra energieffektiviteten samt för ändringar, reparationer och förbättringar i ovan beskrivna projekt.

Borgen kan beviljas företag i alla storleksklasser och i hela landet. Borgen kan även beviljas sådana investeringar i utlandet som avsevärt förbättrar miljöns tillstånd i Finland.

Villkor för miljöborgen

Ansökan om miljöborgen

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder, certifikatkort eller Mobil ID.

Om du så önskar kan du göra en affärsverksamhetsplan och en resultatplan i Mitt FöretagsFinland-tjänsten.

T-blanketter på företagsanalys rf:s websidan (vid behov).

Dela sidan: