Content Section

Fartygsborgen

Fartygsborgen är en säkerhet som ställs för lån till finländska företag som bedriver rederi- eller skeppsbyggnadsverksamhet.

Fartygsborgen

Fartygsborgen är en säkerhet som ställs för lån till finländska företag som bedriver rederi- eller skeppsbyggnadsverksamhet. Fartygsborgen kan beviljas företaget oavsett dess storlek eller ägarbas.

Företag som bedriver rederiverksamhet kan ansöka om fartygsborgen för förvärv av minst 10 meter långa och högst 10 år gamla fartyg eller fartygsskrov. Borgen kan också användas för finansiering av ändrings-, reparations- och förbättringsarbeten.

Företag som bedriver skeppsbyggnadsverksamhet kan ansöka om borgen som säkerhet för en kredit, som beviljas varvet för finansiering byggnadstiden av ett fartyg beställt av ett finskt rederi. Exportgarantier kan beviljas för finansierings- och säkerhetsarrangemang i anslutning till finländska varvs exportaffärer.

Villkor för fartygsborgen

Ansökan om fartygsborgen

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder, certifikatkort eller Mobil ID.

Åländska rederier skall foga ett utlåtande från Ålands landskapsstyrelse till borgensansökan.

Dela sidan: