Content Section

Internationaliseringsborgen

Internationaliseringsborgen är avsedd som säkerhet för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet.

Internationaliseringsborgen för finansiering av utländsk affärsverksamhet

Internationaliseringsborgen är avsedd som säkerhet för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet.

Internationaliseringsborgen kan vara högst 80 procent av kreditbeloppet eller övrig finansieringsförbindelse.

Syftet kan vara investeringar i, utveckling av eller finansiering av tillväxten av ett finländskt SMF-företags dotterbolag och intresseföretag eller verksamhetsställe som etableras i utlandet eller som är verksamt där. Det kan även handla om anskaffning eller ökning av ägarandel eller höjning av aktiekapitalet i ett utländskt dotterbolag eller intresseföretag.

Finansieringsmottagaren ska efter investeringen inneha minst 1/5 av rösterna i det utländska intresseföretaget.

Vilken typ av företag är ett internationaliseringsborgen lämpligt för

Internationaliseringsborgen kan ansökas av företag med

  • färre än 250 anställda och
  • en omsättning på högst 50 miljoner euro eller
  • en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. 

Projektet ska i betydande grad främja företagets verksamhet i Finland. Garantin lämpar sig med vissa förutsättningar även för större företag än små och medelstora företag.

Villkor för internationaliseringsborgen

Ansökan om internationaliseringsborgen

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder, certifikatkort eller Mobil ID.

Om du vill kan du göra upp en affärsplan och resultatplan i tjänsten Mitt FöretagsFinland

T-blanketter på företagsanalys rf:s websidan (vid behov).

Dela sidan: