Finansieringsbeslut

På den här sidan finns information om tidtabellerna för finansieringsbesluten och om finansieringsbeslutsprocessen.

Hur företaget bedöms när finansieringsbeslutet fattas

Om banken ansöker om Finnveras begynnelseborgen eller SMF-borgen som säkerhet för sitt lån, grundar sig vårt borgensbeslut på bankens bedömning av företagets kreditvärdighet och möjligheterna till framgång.

När det gäller övriga finansieringslösningar gör Finnvera en utredning över möjligheterna för det företag som ansöker om finansiering att idka lönsam affärsverksamhet och förverkliga sina planer.

Hur och när får jag finansieringsbeslutet

Begynnelseborgen och SMF-borgen

Vi behandlar ansökan om begynnelseborgen och SMF-borgen inom tre bankdagar, om den kredit som ska garanteras överensstämmer med våra borgensvillkor. Vi informerar banken om finansieringsbeslutet och banken kontaktar dig. Vi skickar inget separat finansieringserbjudande till dig.

Övriga finansieringsansökningar

Vår expert kontaktar dig inom en vecka efter att ansökan inkommit. Behandlingen av din finansieringsansökan beror på projektets omfattning. Du får vårt finansieringserbjudande för godkännande via onlinetjänsten eller som krypterad e-post. Vårt finansieringserbjudande innehåller anvisningar om hur du godkänner eller förkastar erbjudandet.

När du har godkänt erbjudandet kontaktar vår expert dig för att lyfta lånet eller sätta borgen i kraft. När villkoren för vårt finansieringsanbud har uppfyllts och finansieringshandlingarna undertecknats, kan lånet betalas in på det konto du har uppgett eller borgen ges för finansiering som banken har beviljat.

Negativt beslut

Om finansieringsbeslutet är negativt skickar vi dig ett skriftligt meddelande om detta jämte motiveringar via onlinetjänsten eller som krypterad e-post. Vi kan även gå genom detaljerna per telefon, om du vill.

Frågor om ansökning om finansiering

Du kan kontakta Finnveras kundtjänst i alla frågor som gäller ansökning om finansiering och finansieringsalternativ.

Dela sidan: