Sök i finnvera.fi

Begynnelseborgen

Tillbaka

Begynnelseborgen

Finnveras begynnelseborgen hjälper företag att få finansiering från banken för olika investerings- och driftskapitalbehov.

Finnveras begynnelseborgen hjälper företag att få finansiering från banken för olika investerings- och driftskapitalbehov. Begynnelseborgen är avsedd för nystartade företag som överensstämmer med EU:s definition av SMF-företag. Företagen ska ha införts i handelsregistret för högst tre år sedan och vara ägda av fysiska personer. Begynnelseborgen kan beviljas för inhemskt företag eller registrerat firmanamn, ändå inte till andelslag. Begynnelseborgen kan inte användas för att finansiera företagsförvärv eller anskaffning av verskamhetslokaler eller bilar. Det kan inte heller användas för exportfinansiering.

Branscher som kan finansieras är andra än egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenad inom byggnadsbranschen. EU:s bestämmelser om statsstöd (begynnelseborgen omfattar de minimis-stöd) begränsar användningen av begynnelseborgen vid finansiering v anskaffning av transportmedel och -anordningar då företaget idkar fraktning för annans räkning. Begynnelseborgen kan inte heller användas för att finansiera företagsförvärv eller anskaffning av verksamhetslokaler.

Finnveras borgensandel kan vara högst 80 procent, men beloppet av begynnelseborgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 80 000 euro. Företaget framlägger finansieringsansökan för sin egen bank Innan finansiering beviljas bedömer banken företagets verksamhetsförutsättningar och kreditvärdighet. Banken ansöker för företagets räkning elektroniskt om begynnelseborgen från Finnvera och Finnvera fattar sitt borgensbeslut utgående från denna ansökan. I samband med begynnelseborgen är företaget vanligtvis inte alls direkt i kontakt med Finnvera. Borgensprovisionen debiteras var tredje månad och den utgör 2,5 procent p.a. av borgenssaldot som banken uppger. Expeditionsavgiften är 1 procent av borgensbeloppet, dock minst 100 euro.

Begynnelseborgen grundar sig på ett avtal om småföretagsborgen mellan Finnvera och bankerna, vilket gör att borgensansökan kan behandlas snabbt vid Finnvera. Avtalet har ingåtts med Aktia Banka Abp, Danske Bank Abp, Handelsbanken/Stadshypotek AB:s (publ) filialverksamhet i Finland, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Nordea Bank Finland Abp, Oma Sparbank, OP-Tjänster Ab, POP Bankförbund andl, Sparbanksförbundet andl och Sparbanken Optia. Om din bank inte har anslutit sig som användare av begynnelseborgen kan Finnveras övriga borgen användas som borgen för de lån som banken beviljar.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )

Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )

Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )

Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors

Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio

All kontakt information