Sök i finnvera.fi

Begynnelseborgen

Tillbaka

Begynnelseborgen

Finnveras begynnelseborgen hjälper nya företag att få finansiering från banken för olika investerings- och driftskapitalbehov.

Begynnelseborgen är avsedd för nystartade företag som överensstämmer med EU:s definition av SMF-företag. Företagen ska ha införts i handelsregistret för högst tre år sedan och vara ägda av fysiska personer. Begynnelseborgen kan beviljas för inhemskt företag eller registrerat firmanamn, ändå inte till andelslag.

Ansökning

Din egen bank ansöker om begynnelseborgen för din räkning. Du eller ditt företag behöver inte vara i direkt kontakt med Finnvera.

Villkor

Finnveras borgensandel kan vara högst 80 procent, men beloppet av begynnelseborgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 80 000 euro. Minimibeloppet för Finnveras begynnelseborgen är 10 000 euro.

Säkerhet

Huvuddelägarnas proprieborgen som särborgen som ska täcka 25 procent av Finnveras borgensbelopp. Minimibeloppet för proprieborgen är 3 000 euro.

Begränsningar

Branscher som kan finansieras är andra än egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenad inom byggnadsbranschen. Begynnelseborgen kan inte användas för att finansiera företagsförvärv, förvärv av egna aktier eller anskaffning av verksamhetslokaler eller bilar. Det kan inte heller användas för exportfinansiering.

EU:s bestämmelser om statsstöd (begynnelseborgen omfattar de minimis-stöd) begränsar användningen av begynnelseborgen vid finansiering v anskaffning av transportmedel och -anordningar då företaget idkar fraktning för annans räkning.

Avgifter

Borgensprovisionen debiteras var tredje månad och den utgör 3 procent p.a. av borgenssaldot som banken uppger. Expeditionsavgiften är 1 procent av borgensbeloppet.

 

Begynnelseborgen grundar sig på ett avtal om småföretagsborgen mellan Finnvera och bankerna, vilket gör att borgensansökan kan behandlas snabbt vid Finnvera. Avtalet har ingåtts med Aktia Bank Abp, Danske Bank A/S, Finland filial, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Nordea Bank Abp, Oma Sparbank Abp, OP-Tjänster Ab, POP Pankkiliitto osk, Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, Sparbanksförbundet anl och Sparbanken Optia. Om din bank inte har anslutit sig som användare av begynnelseborgen kan Finnveras övriga borgen användas som borgen för de lån som banken beviljar.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information