Sök i finnvera.fi

Borgen

Tillbaka

Vi garanterar att din affärsverksamhet utvecklas och fortsätter

Borgen som vi beviljat kan ditt företag utnyttja som säkerhet för krediter som företaget fått av banker eller andra finansiärer och för övriga ansvarsförbindelser. Finska staten svarar för den borgen som Finnvera beviljar. Namnen på våra borgensprodukter talar om för vilket skede av din affärsverksamhet de är avsedda.

 • Begynnelseborgen

  Finnveras begynnelseborgen hjälper nya företag att få finansiering från banken för olika investerings- och driftskapitalbehov.

  Läs mer
 • Fartygsborgen

  Fartygsborgen är en säkerhet som ställs för lån till finländska företag som bedriver rederi- eller skeppsbyggnadsverksamhet. Fartygsborgen kan beviljas företaget oavsett dess storlek eller ägarbas.

  Läs mer
 • Finnveraborgen

  Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv. Finnveraborgen lämpar sig för små och medelstora företag samt på särskilda grunder även för storföretag.

  Läs mer
 • Internationaliseringsborgen

  Borgen för små och medelstora företag med internationell inriktning.

  Läs mer
 • SMF-borgen

  Finnveras SMF-borgen hjälper tillväxtföretag att få finansiering från banken för olika investerings-,  driftskapital- och produktutvecklingsbehov.

  Läs mer
 • Exportgaranti

  Det inhemska garantibehovet inom export täcks med exportgarantier

  Läs mer
 • Miljöborgen

  Miljöborgen kan beviljas som säkerhet för krediter som används för investeringar i miljövård, för projekt i anslutning till förnybar energi eller för projekt som förbättrar energieffektiviteten. Borgen kan beviljas företag i alla storleksklasser och i hela landet.

  Läs mer
Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information