Borgen

Vi garanterar att din affärsverksamhet utvecklas och fortsätter

Borgen som vi beviljat kan ditt företag utnyttja som säkerhet för krediter som företaget fått av banker eller andra finansiärer och för övriga ansvarsförbindelser. Finska staten svarar för den borgen som Finnvera beviljar. Namnen på våra borgensprodukter talar om för vilket skede av din affärsverksamhet de är avsedda.

Begynnelseborgen

Finnveras begynnelseborgen hjälper nya företag att få finansiering från banken för olika investerings- och driftskapitalbehov. Din egen bank ansöker om begynnelseborgen från Finnvera istället för dig. Begynnelseborgen lämpar sig också för behov av driftskapital till följd av coronaviruset i företag som verkat i högst tre år.

Fartygsborgen

Fartygsborgen är en säkerhet som ställs för lån till finländska företag som bedriver rederi- eller skeppsbyggnadsverksamhet.

Finnveraborgen

Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv. Finnveraborgen lämpar sig för små och medelstora företag samt på särskilda grunder även för storföretag. Med Finnveraborgen är det också möjligt att garantera ökade behov av driftskapital till följd av coronaviruset, om Finnveras begynnelseborgen eller SMF-borgen inte lämpar sig för företagets situation.

Internationaliseringsborgen

Internationaliseringsborgen är avsedd som säkerhet för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet. Internationaliseringsborgen kan vara högst 80 procent av kreditbeloppet eller övrig finansieringsförbindelse.

SMF-borgen

Finnveras SMF-borgen hjälper tillväxtorienterade företag som varit verksamma i över tre år att få finansiering från banken för olika investerings-, driftskapital- och produktutvecklingsbehov. Din egen bank ansöker om SMF-borgen istället för dig. Undantagsvis kan Finnveras SMF-borgen som är utan motsäkerhet också användas för behov av driftskapital som orsakats av coronaviruset.

Exportgaranti

Det inhemska garantibehovet inom export täcks med exportgarantier.

Miljöborgen

Miljöborgen kan beviljas som säkerhet för krediter som används för investeringar i miljövård, för projekt i anslutning till förnybar energi eller för projekt som förbättrar energieffektiviteten.